NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ ODDELENIE VÝDAJA LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK