NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ FNsP ŽILINA ODDELENIE VÝDAJA PRE VEREJNOSŤ