NEM.LEKÁREŇ NÁRODNÉHO ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB