NA STAROM NÁMESTÍ (Pracovisko MR – Ružinovská poliklinika)