NA STAROM NÁMESTÍ (Poliklinika Mýtna – Bratislava)