NA STAROM NÁMESTÍ (Chirurgický monoblok FNsP J.A. Reimana – Prešov)