LASMED, S.R.O. – VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH