Olea Medical: Umelá inteligencia, ktorá zachraňuje životy

Málokto o nás vie, že sa venujeme aj sfére nemocničnej techniky. Tak ako v lekárenskom svete, aj tu sa snažíme o moderný a inovatívny prístup a aplikáciu najmodernejších systémov. Umelá inteligencia už nie je len slovo zo sci-fi románov, ale realita rádiológov po celom svete, ktorá denne zachraňuje životy pacientov. V spolupráci s firmou Olea Medical sme tieto moderné zobrazovacie technológie predstavili na konferencii v Martine (pozn. redakcie – reportáž na stranách 24 – 25.)

 

Hoci by sa mohlo zdať, že téma využitia umelej inteligencie v slovenskom zdravotníctve je hudbou budúcnosti, 20. februára sa konala veľmi zaujímavá lekárska konferencia, ktorá toto tvrdenie vyvrátila. MARTIN Artificial Intelligence bola konferencia zameraná na využitie umelej inteligencie v medicíne a rádiológii a NRSYS sa stal jej súčasťou. V spolupráci s firmou Olea Medical sme predstavili inovatívne lekárske zobrazovacie aplikácie, ktoré významne zlepšujú diagnostické procesy a hodnotenie liečby. Dr. Virgil Ionescu, primár oddelenia lekárskej zobrazovacej rádiológie Monza Metropoloitan Hospital v Bukurešti (Rumunsko) uviedol prednášku na tému „Ako môže pokročilý spracovateľský medicínsky softvér zmeniť profesionálny každodenný život rádiológa“ a bolo sa naozaj na čo pozerať.

Technológie spoločnosti Olea Medical sú inteligentné zobrazovacie aplikácie MRI a CT vyvinuté tak, aby poskytovali optimálnu starostlivosť zameranú na pacienta. Ide o softvérový balík, ktorý pomáha štandardizovať možnosti prezerania a analýzy funkčných a dynamických obrazových súborov získaných pomocou MRI a CT technológií. Hoci tento popis znie mimoriadne zložito a toto programové vybavenie je naozaj komplexné, jeho výhody vám viem vysvetliť veľmi jednoducho.

Mnohí z vás už zažili CT alebo MRI vyšetrenie. Viete, že po absolvovaní vyšetrenia rádiológ posudzuje získané snímky, čo je proces, ktorý si vyžaduje veľa skúseností a trvá dlhší čas, no na základe jeho záverov je následne nasadená liečba. Riešenia Olea Medical umožňujú zrýchlenie a zlepšenie tohto diagnostického procesu. Ak si máme porovnať vyhodnotenie snímky človekom a systémom Olea, musíme si uvedomiť najmä rozdiely v prístupe technického riešenia a človeka.

  1. Množstvo spracovaných informácií

V prípade, že rádiológ vyhodnocuje MRI, musí si zvoliť ohraničený počet obrázkov, na ktoré sa pozrie. Nie je totiž možné, aby vyhodnotil každý jeden záber, ktorý prístroj za povedzme hodinové vyšetrenie vytvorí. Nakoľko Olea je prakticky počítač a rýchlosť jeho spracovania je násobne rýchlejšia, môže vyhodnotiť vyšetrenie ako celok – nie len konkrétne obrazy.

  1. Presnosť vyhodnotenia

So všetkou úctou k slovenským odborníkom v tejto oblasti treba povedať, že aj lekár je len človek, a preto sa v určitom percente prípadov môže mýliť – v závislosti od množstva skúseností a aktuálnej kondície konkrétneho lekára. Olea je tzv. samoučiaci systém. Ako základ dostala snímky a výsledky množstva prípadov po celom svete, na základe ktorých sa následne učí vyhodnocovať aktuálne prípady. Vychádza tak z vedomostí množstva lekárov, ktorí vyhodnotili tisíce prípadov a nie je obmedzená osobnou skúsenosťou na obmedzenom množstve prípadov. Vie preto porovnať aktuálne snímky s prípadmi z minulosti a percento jej úspešnosti sa tak násobne zvyšuje.

  1. Rýchlosť

O tom, že počítače dokážu pracovať omnoho rýchlejšie ako ľudia nie je nutné dlho hovoriť. Táto výhoda sa ukazuje ako kľúčová najmä pri rôznych typoch chirurgických zákrokov, kedy je nutné okamžité vyhodnotenie stavu pacienta, ale aj pri skracovaní čakacích lehôt na samotné vyšetrenie. Vyhodnotenie vyšetrenia MRI, ktoré vykonáva lekár odborník, momentálne trvá niekoľko desiatok minút až hodinu. Technológia, o ktorej sa rozprávame skracuje túto dobu 3 – 4 násobne na rádovo minúty. Zároveň počítač vykoná prvé zhodnotenie a lekára upozorní na všetky abnormality a tým zrýchľuje a skvalitňuje diagnostiku, keďže lekár vyhodnocuje už predpripravené výsledky.

Mnohí ľudia majú strach zveriť svoj život do rúk neživého počítača. Olea je však najmä pomocným nástrojom lekárov. Tí majú možnosť si výsledky, ktoré im Olea zobrazí prezrieť a zhodnotiť. Toto svoje rozhodnutie následne zadajú systému, čím opäť prispievajú k zlepšeniu jeho vyhodnocovacích schopností a pomáhajú ďalším lekárom po celom svete. Musím povedať, že na konferencii riešenie vyvolalo nadšenie v radoch rádiológov, ktorí v ňom vidia zlepšenie pre svojich pacientov. Príchod moderných technológií do zdravotníctva pomáha zachraňovať životy. Ja preto dúfam, že sa čoskoro stanú realitou v každej slovenskej nemocnici a NRSYS bude určite pri tom.

 

Ing. Jozef Fiebig

výkonný riaditeľ NRSYS s.r.o.