Naše call centrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 7:30 do 18:00. Profesionálny tím referentov predaja pracuje na našich troch strediskách.

Stredisko Bratislava

up_budova_ba05

Pre ešte lepší servis pri spracovaní Vašich objednávok je k dispozícii 11 referentov predaja, ktoré denne uskutoční viac ako 60 telefonických kontaktov so zákazníkmi.

Mgr. Ivana Polachová
vedúci oddelenia predaja

Stredisko Bojnice

ODS Bojnice

Pre ešte lepší servis pri spracovaní Vašich objednávok je k dispozícii 17 referentov predaja, ktoré denne uskutoční viac ako 60 telefonických kontaktov so zákazníkmi.

Mgr. Juraj Dvonč
vedúci odboru predaja

Stredisko Prešov

Pre ešte lepší servis pri spracovaní Vašich objednávok je k dispozícii 8 referentov predaja, ktoré denne uskutoční viac ako 60 telefonických kontaktov so zákazníkmi.

PharmDr. Ondrej Takáč, MBA
zástupca riaditeľa pre predaj a marketing