NZCI – rýchly prístup k overeným informáciám

Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom mobilných aplikácií operatívne informuje zdravotníckych pracovníkov aj občanov o situácii ohľadom

COVID-19. V situácii, v ktorej sme sa ocitli, je dôležité a nevyhnutné zachovať súdnosť a duchaprítomnosť. Dobrá informovanosť je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť. Dôležitý a rozhodujúci je rýchly prístup k overeným informáciám. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) plní túto úlohu aj prostredníctvom mobilných aplikácií.

Aplikácia eAlerts – pre zdravotníckych pracovníkov

Aplikácia eAlerts bola vyvinutá tak, aby mal zdravotnícky pracovník okamžite k dispozícii informácie týkajúce sa systému ezdravie (na každú novú informáciu ho upozorní notifikácia). NCZI doplnilo aplikáciu eAlerts o najaktuálnejšie informácie o koronavíruse. V záložke Koronavírus NCZI pravidelne publikuje usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky či prehľad webových stránok s relevantnými informáciami o koronavíruse (Sociálna poisťovňa, Úrad verejného zdravotníctva SR a pod.). Aplikáciu eAlerts ezdravie poskytuje NCZI bezplatne pre mobilné zariadenia používajúce iOS (Apple) alebo Android.

Aplikácia Moje ezdravie pre občanov

V záujme zvyšovania informovanosti občanov spustilo NCZI aplikáciu Moje ezdravie. Aplikácia Moje ezdravie je vyvinutá tak, aby mal občan okamžite k dispozícii všetky potrebné informácie týkajúce sa koronavírusu COVID-19. Na každú novú informáciu opäť upozorní notifikácia. Aplikácia je operatívne dopĺňaná o aktuálne platné nariadenia štátu a inštitúcií, napr. ako sa správať po návrate zo zahraničia či prehľad otvorených prevádzok a služieb. Súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede (FAQ), ktoré sú vyberané z otázok smerovaných na infolinku NCZI 0800 221 234.

Aplikácia Moje ezdravie obsahuje aj formulár, prostredníctvom ktorého môže občan požiadať o vyšetrenia na COVID-19.

Moje ezdravie je aplikácia, ktorej spustenie bolo naplánované aj pred vypuknutím pandémie. NCZI vzhľadom na situáciu urýchlilo jej vývoj a publikovanie. Aj aplikáciu Moje ezdravie poskytuje NCZI bezplatne pre mobilné zariadenia používajúce iOS (Apple) alebo Android.

Infolinka 0800 221 234

V rámci informovanosti o víruse COVID-19 spustilo a prevádzkuje NCZI infolinku 0800 221 234, na ktorej pracovníci Call Centra poskytujú všeobecné a organizačné usmernenia ako postupovať a na koho sa obrátiť v prípade cestovateľskej anamnézy či podozrenia na ochorenie na koronavírus. S Call Centrom NCZI dobrovoľne spolupracuje cca 200 študentov lekárskej fakulty, ktorí komunikujú aj v anglickom jazyku. Prostredníctvom Call Centra je tiež možné objednať sa na vyšetrenie na COVID-19.

srozvahou.sk

Ako sa vyrovnať s niečím, čo sme ešte nikdy nezažili? Štyri silné organizácie (Liga za duševné zdravie, VIA IURIS, NCZI a Červený nos) sa spojili, aby spoločne ponúkli návod, ako túto situáciu zvládnuť S rozvahou.

Je prirodzené, že v tejto situácii má množstvo ľudí obavy o svoju rodinu, priateľov, o seba. Okrem očakávania rozumných riešení od odborníkov je však dôležité neopúšťať sa, nepodľahnúť panike, dezilúziám, rezignácii. Je potrebné prežiť a žiť každý deň. Aj preto sa nezištne spojili štyri organizácie, ČERVENÝ NOS – Clowndoctors, Liga za duševné zdravie, Národné centrum zdravotníckych informácií a VIA IURIS a v tejto náročnej dobe prinášajú žurnál užitočných informácií a odpovedí na mnohé otázky. Spoločne tak pomáhajú držať náladu spoločnosti v zdravom strede medzi ľahostajnosťou a panikou.

autorka: Mgr. Diana Dúhová, NCZI

článok bol uverejnený v časopise Lekárnik 5/2020