Neuropatia – Ako zvládnuť akútnu bolesť?

V júlovom čísle časopisu Lekárnik ste sa dočítali o novej možnosti liečby neuropatickej bolesti použitím uridín monofosfátu. V septembrovom čísle sme sa v hlavnej téme opäť zamerali na Neuropatiu a ako zvládnuť bolesť. Na podrobnosti sme sa opýtali odborníkov MUDr. Kingy Križalkovičovej a MUDr. Petra Križalkoviča.

Aké tipy bolesti sa najčastejšie vyskytujú vo vašich ambulanciách?

Jednou z najčastejších príčin návštevy u praktického lekára je práve bolesť. Paleta pacientov je veľmi rôznorodá. Rozdelili by sme ich asi do dvoch skupín. Jednak pacienti s akútnou bolesťou, napr. po úrazoch, popáleniach, pooperačné stavy, náhle vniknuté bolesti chrbtice, kĺbov a končatín. Druhú skupinu tvoria pacienti s chronickými bolesťami, ktoré trvajú dlhšie ako tri mesiace, tieto stavy sú často spojené s poškodením nervu pri rôznych akútnych a chronických ochoreniach. Hovoríme o nej aj ako o neuropatickej bolesti.

Aké sú najčastejšie etiologické formy neuropatie?

Pojem neuropatia označuje poruchu funkcie, alebo štrukturálne poškodenie nervu. Môže ísť o mononeuropatiu, ale častejšou formou je polyneuropatia.

Najčastejšie etiologické formy neuropatie v ambulancii praktického lekára sú diabetická polyneuropatia, toxická polyneuropatia (najčastejšie etyltoxickej etiológie), neuropatie vertebrogénnej etiológie: cervikobrachiálny syndr., lumboischiadický syndr., neuralgia nervi trigemini, syndróm karpálneho tunela, postherpetická neuralgia, poškodenia periférnych nervov posttraumatickej etiol.

Pacienti ju vnímajú ako pálivú, elektrizujúcu, alebo tupú, zvieravú, búšiacu. Charakteristické pre neuropatiu sú aj spontánne senzitívne príznaky ako parestézie, dysestézie.

Aká je najčastejšia a najúčinnejšia liečba?

V liečbe neuropatickej bolesti sa najčastejšie používajú antipyretiká (ASA, paracetamol), NSAID, antidepresíva, antiepileptiká (gabapentín, pregabalín), opiáty (tramadol, morfin). Tieto prípravky zmierňujú vnímanie bolesti, ale nepôsobia na príčinu jej vzniku.

Existuje v súčasnosti bioaktívna forma lieku na neuropatiu?

Keď vychádzame z patofyziológie PN, ktorá často zahŕňa léziu myelin produkujúcich Schwannových buniek v periférnych nervoch, je regenerácia poškodenia myelinovej pošvy základným prvkom liečby. Jednou z možností, ako potlačiť cez regeneráciu poškodeného nervu bolesť, je použitie kombinácie uridín 5 monofostátu (UMP), vitamínu B12 vo forme metylkobalamínu a kyseliny listovej vo forme metylfolátu.

UMP je nukleotid zložený z cukru ribózy, fostfátovej skupiny a nukleovej bázy uracilu, a je jednou zo stavebných zložiek pri syntéze novej RNA. RNA (mRNA) prenáša genetickú informáciu z DNA do ribozómov (miesto syntézy bielkovín). Pri obnove poškodeného nervu je potrebná zvýšená syntéza materiálu, teda je potrebné zvýšené množstvo mRNA na urýchlenie transkripcie genetického kódu. Pri bežnej hladine mRNA obnova nervu je pomalá (mesiace, až roky), alebo sa neuskutoční.

Existujú mýty, že bolesť je možné potláčať, nie vyliečiť. Je možné skutočne liečiť neuropatickú bolesť? Ak áno, akou formou?

UMP podporuje obnovu a rast nervových vlákien cez NGF (faktor rastu nervov), zúčastňuje sa na syntéze fosfolipidov bunkovej membrány. Podporuje synaptogenézu (zvyšuje hladinu fosfatidyl cholínu, a tvorbu membrán dendritov), vplýva na zvýšenie produkcie neurotransmiterov (DOPA, acetylcholín).

V čom je UMP účinnejší / iný, ako napríklad antipyretiká, NSAID, antidepresíva, antiepileptiká alebo opiáty, ktoré sa najčastejšie používajú v liečbe neuropatickej bolesti?

UMP umožní, aby sa mohla zredukovať dávka analgetík a tým aj znížiť riziko výskytu nežiaducich účinkov týchto liekov.

Aké sú výsledky portugalskej štúdie o liečbe preparátom UMP + vitamín B 12 + kyseliny listovej?

Výsledok prieskumnej, multicentrickej štúdie portugalských  lekárov primárnej starostlivosti ohľadom sledovania účinku liečby preparátom UMP + vitamín B12 + kyselina listová, v ktorej bola bolesť hodnotená pomocou validovaného dotazníka painDETECT (PDQ) pri začatí liečby a po uplynutí 60 dní od  nasadenia preparátu potvrdil, že sa celkové skóre pre bolesť hodnotené pomocou PDQ sa výrazne znížilo (zo 17,5 na 8,8 bodov vo finálnom hodnotení) znížila sa aj spotreba analgetík (NSAID, opiátov, antidepresív atď).

To znamená, že použitie preparátu v kombinácii UMP, vitamínu B 12 a kyseliny listovej nám dáva nádej, že neuropatická bolesť sa dá liečiť, nie len potláčať.

 

autori:

MUDr. Križalkovič Peter

  • 1987 – 1993 JLF UK Komenského – Martin
  • Atestácie: anesteziológia a intenzívna medicína, všeobecné lekárstvo
  • Od 1993 – 2002 OAIM, RLP Komárno, od r. 2002 ambulancia praktického lekára v Hurbanove.
  • Od r. 2017 lektor akadémií medicínskeho vzdelávania pri SVLS

MUDr. Križalkovičová Kinga

  • 1987 – 1993 JLF UK Komenského – Martin
  • Atestácie: všeobecné lekárstvo
  • Od 1993 – 1999 Nemocnica Komárno
  • Od r. 2000 – ambulancia praktického lekára – Komárno