„Netreba sa zľaknúť prekážky na ceste za svojim snom“

PharmDr. Filipovi Pavlendovi sa podarilo cez projekt Lekárne lekárnikom splniť si svoj sen. Od okamihu, kedy sa stal vlastníkom Lekárne SEVER v Prievidzi uplynul presne jeden rok. Pri tej príležitosti sme sa doktora Pavlendu opýtali, ako sa mu darí, aké zmeny nastali v jeho lekárni a ako vníma samotný projekt Lekárne lekárnikom. To, že nás PharmDr. Pavlenda privítal so širokým úsmevom na perách, už prezradilo veľa, no my sme boli ešte zvedavejší. Viac o tom, ako sa darí „prvej lastovičke“ projektu Lekárne lekárnikom sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Pán doktor, uplynul presne rok od okamihu, keď ste sa zapojili do projektu Lekárne lekárnikom. V marci minulého roku ste boli spolu s Mgr. Martou Veterníkovou na titulnej strane Lekárnika a ako prví ste prezentovali projekt Lekárne lekárnikom. Ako by ste zhodnotili svoje ročné pôsobenie v novej lekárni z pozície nového majiteľa?

Celý projekt Lekárne lekárnikom je jedna z foriem ako nadobudnúť vlastnú lekáreň, čo by malo byť vlastne akousi poctou pre lekárnika. Dnešná doba je nastavená tak, že nie všetci lekárnici chcú vlastniť lekáreň a byť jej majiteľom. Dôvod môže spočívať v spojitosti mnohých administratívnych záležitostí a problémov ako i v zabezpečovaní chodu lekárne. Určite existujú aj také prípady, kedy potenciálny majiteľ lekárne zistí, čo všetko znamená vlastniť lekáreň a následne sa tejto možnosti vzdá. Ja som do toho išiel a som rád, že som bol do tohto projektu začlenený.

Ako teda vnímate samotný projekt Lekárne lekárnikom?

Projekt vnímam veľmi pozitívne, pretože je to jedna z mála príležitostí pre bežného lekárnika ako sa dostať k vlastnej lekárni. Treba mať na pamäti, že nejde len o to byť majiteľom, ale o to slúžiť ľuďom bez potreby nastavenia marketingovej politiky s cieľom ovplyvňovať chod lekárne, výberu produktov potrebných pre pacientov. Z tohto pohľadu to vnímam ako slobodu vo svojom povolaní, preto by som osobne odporučil lekárnikom zapojiť sa do tohto projektu. Existujú však rôzne situácie. Ľudia sa navzájom nemusia poznať tak, ako to bolo v našom prípade s magistrou Veterníkovou. Preto je veľmi dôležitý sprostredkovateľ. Ten ich oboznámi s ekonomickou situáciou danej lekárne a ponúkne im informácie, z ktorých môžu následne vychádzať. Táto cesta je jednou z tých, ktorú by som bez váhania odporučil každému lekárnikovi.

Ako konkrétne Vám pomohol tento projekt? Mnoho lekárnikov, ktorí sa zapojili do projektu, si pochvaľujú najmä ekonomický a právny servis. Je to aj Váš prípad?

Áno. Presne tak to bolo aj v tomto prípade. Postupnými krokmi bolo nutné zvládnuť prechod a zabezpečiť pre obe strany to najlepšie a najrýchlejšie riešenie. Práve Unipharma mi poskytla cenné rady, zabezpečila financie a odkúpenie danej lekárne.

Ako ste postupovali pri preberaní lekárne od magistry Veterníkovej?

Celý tento proces mal relatívne rýchly spád, nakoľko sme boli o všetkom informovaní. Ja som vedel už rok dopredu o pláne odovzdania lekárne, a preto sme oslovili v tej dobe obchodného zástupcu Unipharmy, Mgr. Jánošku, ktorý nám všetko povysvetľoval. Všetci sme mali jasnú víziu, každý z nás vedel, čo chce. Po našej vzájomnej dohode sa doladili už len detaily, a to hlavne z administratívneho hľadiska.

Aké máte vzťahy s pani magistrou Veterníkovou?

Vynikajúce. Pani magistra mi v lekárni pomáhala celý rok. Od nového roka odišla na zaslúžený dôchodok. V tomto období si už naplno užíva vnúčatá, ale náš vzťah zostal naďalej pracovno-priateľský, keďže sa pani magistra vyjadrila, že mi vždy rada príde pomôcť, keď budem potrebovať.

Aké konkrétne zmeny nastali vo vašom prípade po zapojení sa do projektu Lekárne lekárnikom?

Najväčšou zmenou je skutočnosť, že som sa stal majiteľom lekárne. Ďalej to boli už len kozmetické zmeny týkajúce sa nášho sortimentu. Pôvodná majiteľka pani magistra Veterníková viedla lekáreň veľmi dobre a všetko bolo správne nastavené, nebolo preto potrebné v rámci chodu lekárne niečo meniť. Dôraz kládla predovšetkým na pacientov. A čo sa týka samotnej modernizácie lekárne – o tom môžeme zatiaľ iba polemizovať.

Pred rokom ste sa vyjadrili, že nemáte v pláne pristupovať k veľkým zmenám. Ako hodnotíte situáciu s odstupom času? Ste otvorený novým možnostiam, chceli by ste niečo zmeniť?

Rozmýšľali sme nad modernizáciou lekárne, čo je však hudba ďalekej budúcnosti. Našou ambíciou je pridať prístrojové parametre. Na zrealizovanie tohto plánu je všetko pripravené, treba už len zabezpečiť okolie. Ďalšie plány určite sú, ale nechám si ich pre seba, pretože je to ešte  ďaleko. Netreba mať veľké oči, treba si robiť svoju prácu a robiť ju čo najlepšie.

Pán doktor, porozprávajme sa trochu aj o družstve PLUS LEKÁREŇ, ktorého ste súčasťou. Aké benefity pociťujete z tohto členstva?  

V prvom rade označím benefitom kvalitné prípravky v lekárni, ktoré poskytujeme našim pacientom. Ako lekáreň navyše cítime stabilitu. K benefitom by som zaradil aj marketingovú podporu, na ktorú si pacienti zvykli i privátnu značku s dobrou cenou so zabezpečením kvality. Taktiež sú výborné aj Regionálne stretnutia lekárnikov v rámci Družstva PLUS LEKÁREŇ. Je to pre lekárnika investícia do samého seba.

V závere rozhovoru nám prezraďte, čo by ste odkázali budúcim lekárnikom, ktorí by chceli vlastniť svoju lekáreň, možno aj na základe projektu Lekárne lekárnikom?

Netreba sa zľaknúť prvej prekážky na ceste za svojim snom. Treba uprednostňovať dlhodobejšie a vyššie ciele pred tými krátkodobejšími. Ak chcú dosiahnuť svoj cieľ, sú odhodlaní a pripravení robiť svoju prácu najlepšie ako vedia, majú jedinečnú šancu postaviť sa a bojovať. Navyše, je tu podpora distribúcie a tiež benefity plynúce z družstva PLUS LEKÁREŇ.

„Najdôležitejšia je dôvera medzi pacientom a lekárnikom“


Spracovali: Mgr. Soryana Hádenová, Mgr. Radka Križanová

Foto: archív UP