Minister zdravotníctva. Na problémy nemám univerzálny liek. Preto vyzývam, poďme o nich diskutovať.

I tieto vety padli z úst ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera počas návštevy redakcie časopisu Lekárnik a generálneho riaditeľa Unipharma – 1. Slovenská lekárnická akciová spoločnosť RNDr. Tomislava Jurika, CSc.  na Ministerstve zdravotníctva SR. Jej cieľom bolo uskutočniť rozhovor, prostredníctvom ktorého  budú naši čitatelia informovaní o neustále sa hýbajúcom súčasnom dianí, či pripravovaných novinkách na zdravotníckom poli. Rovnako dôležitou súčasťou bolo pozvanie na prevzatie záštity a účasť na 17. Lekárnickom kongrese, ktorý sa uskutoční 22. októbra v Žiline.

Zdravie je prioritou každého z nás. I preto sa rezort zdravotníctva stal asi jedným z najsledovanejších a najdôležitejších, či už z pohľadu odbornej alebo širokej laickej verejnosti.  23. Marca 2016 prezident SR Andrej Kiska vymenoval na post ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. Od svojho ustanovenia sa postupne so svojím tímom snaží riešiť horúce problémy, ktorých je v zdravotníctve veľa – či už ide o nedostupnosť liekov, problémy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, obrovská zadlženosť nemocníc, čelenie kauzám,  ale tiež hľadanie optimálnych riešení pre kontinuálne fungovanie rezortu. V duchu týchto tém, samozrejme, s prioritou lekárnictva sa niesol aj rozhovor, ktorý vám prinesieme v budúcich vydaniach časopisu Lekárnik.

Pozitívnou informáciou pre každého lekárnika, ktorému záleží na tom, aby sa problémy v tejto sfére riešili k spokojnosti ich i pacientov, ale tiež k udržateľnosti lekárnického stavu ako takého je  skutočnosť, že minister zdravotníctva prevzal záštitu nad 17. lekárnickým kongresom. Keďže prisľúbil aj svoju účasť, budú mať účastníci možnosť priamo sa s ním stretnúť a diskutovať o súčasnom stave, novele zákona či ďalších témach.


Autorka: Katarína Vráblová

Foto: Katarína Vráblová