MUDr. Ján Slávik, MBA: „Funkcia riaditeľa nemocnice nie je len práca od stola.“

V minulom čísle Lekárnika sme priniesli informáciu o tom, že Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica má nového riaditeľa. Stal sa ním MUDr. Ján Slávik, MBA, ktorý dovtedy pôsobil na poste medicínskeho riaditeľa nemocnice. Pri príležitosti tejto výraznej zmeny sme doktora Slávika navštívili osobne a opýtali sa na jeho ďalšie plány s nemocnicou. O tom, čo čaká Nemocnicu Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v blízkej budúcnosti, ale aj o tom, ako sa darí MUDr. Slávikovi v novej funkcii, sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Pán riaditeľ, začnime priamo „in medias res“ a prezraďte nám, ako sa cítite v novej funkcii riaditeľa Nemocnice Košice-Šaca.

Keďže som dlhodobo robil námestníka, riaditeľa či medicínskeho riaditeľa, povinnosti sú približne tie isté. Niečo pribudlo, napríklad čo sa týka ekonomickej agendy, ale to je asi všetko, čo sa týka môjho navýšenia práce. Vedel som, do čoho idem, takže v novej funkcii sa cítim pohodlne.

Vo funkcii riaditeľa nemocnice ste takmer dva mesiace. Ako zatiaľ hodnotíte toto krátke obdobie Vášho „riaditeľovania“?

Musím povedať, že je to veľmi ťažká práca. Funkcia riaditeľa nemocnice nie je práca len od stola. Určite to nie je tak, že riaditeľ len sedí a rozdeľuje povinnosti. Je to súbeh všetkých činností od riadiacich, manažérskych, personálnych až po tie ekonomické.

Naďalej zostávate aj primárom oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, takže povinností máte neúrekom. Zosúladiť všetky činnosti si vyžaduje dobrý „time manažment“. Vy však máte aj manažérske vzdelanie, a tak by nás zaujímalo či sa ešte stále cítite byť viac lekárom, alebo ste už viac manažérom?

Stále je to pol na pol. Manažérska funkcia je pre mňa nadstavba. Skôr by som povedal, že sa cítim viac lekárom ako manažérom. Samozrejme, musí to byť jedno s druhým. Vo svojej funkcii musím byť verný medicíne. Na vysokú školu som išiel s tým, že budem lekárom a nie manažérom.

Prevzali ste na seba mnoho povinností, zodpovednosť za rôzne oblasti. Mali ste pred vašim nástupom do funkcie riaditeľa z niečoho obavu, strach?

Z ekonomického úseku. Keďže nie som ekonóm, stále je to najzávažnejší problém, s ktorým sa pasuje každý medicínsky vzdelaný človek, lekár, zdravotník. Môj pohľad na zdravotnícke zariadenie v rámci ekonomiky je odlišný ako pohľad ekonóma. Vnímam to ako lekár, nevidím všetko v číslach. Na veci sa pozerám medicínsky – či je pacient spokojný, aký máme zdravotnícky personál,… Tie ozajstné ekonomické aspekty nechávam na ekonómov.

Máte v súvislosti s nemocnicou stanovené nejaké ciele? Aké sú vaše vízie?

Mám víziu prosperity nemocnice, ktorú možno viem ovplyvniť. Je to vízia prestavby nemocnice, noviniek, ktoré sa v nemocnici ešte nevykonávajú a ktoré by som chcel v nemocnici realizovať. Ide o to, aby nemocnica stále napredovala.

Nemocnicu navštevujú pacienti z celého Slovenska. Čím je nemocnica špecifická, výnimočná?

V ambulantnej činnosti, ale i v tej lôžkovej, nemocničnej. V ambulantnej činnosti sme rozšírili portfólio výkonov na poliklinike a z eurofondov sme nakúpili prístrojové vybavenie najmodernejšieho typu vo výške 800 000 €. Zriadili sme ambulancie, ktoré tam doteraz neboli – ortopedickú či rehabilitačnú. Jednotlivé výkony sme tým posunuli k pacientovi. Čo sa týka lôžkového fondu, tam sme získali magnetickú rezonanciu, ktorá je výnimočná svojho typu. Je ideálna pre jednotlivé diagnózy, napr. pre klaustrofóbiu či morbídnu obezitu, pre detského pacienta, pacienta s celkovou anestézou. Čo sa týka ďalších projektov, momentálne spracovávame projekt rozšírenia zdravotnej starostlivosti, ktorý sa presunie do mesta bližšie k pacientom. Otvárame novú ambulantnú časť v centre mesta v Kasovare, ktorá bude sústredená na diagnostiku, prevenciu a liečbu.

Súčasťou nemocnice je aj špičková nemocničná lekáreň. Ako sa jej darí? Chystajú sa nejaké novinky a zmeny aj v tejto oblasti?

Vďaka doktorke Sopkovej, ktorá je vedúca lekárne, zastrešuje lekáreň kompletne celú nemocnicu. Uvažujeme o spojení nemocničnej lekárne s výdajňou špeciálneho zdravotníckeho materiálu, aby bolo všetko pod jednou strechou. Priestory lekárne sú staršie, do budúcna by sme chceli ich rekonštrukciu. Je to pre nás ďalšia výzva.

Pán riaditeľ, u vás je na bilancovanie a hodnotenie ešte priskoro, no predsa by som sa rada opýtala. Čo považujete za svoj doterajší najväčší úspech v živote?

Úspech vidím stále, lebo sa netýka len pracovného života, ale úspech je aj rodinný život. Nemôžem sa stále pozerať na kariérny rast, pretože to by sa nikdy nedialo, keby som nemal kvalitné rodinné zázemie. Som šťastne ženatý, mám tri deti a dokonca som už dedo.  Pre mňa je úspech nie len to, že je človek riaditeľom, ale to, že sa človek teší z práce a chodí do nej s elánom.

Na záver našim čitateľom prezraďte, ako trávite svoj voľný čas, keď práve nie ste v nemocnici.

S rodinou. Keď som bol mladší, mal som veľmi veľa služieb a všetko bolo na manželke. Teraz si to vynahrádzam a keď nie sú pracovné povinnosti, trávim čas s rodinou. V zime chodíme lyžovať, v lete zase na hríby. Venujem sa aj futbalu, cez víkend je to záhrada, príroda.

MUDr. Ján Slávik, MBA: „Vo svojej funkcii musím byť verný medicíne“

Curriculum vitae

MUDr. Ján Slávik, MBA začal svoju odbornú prax po absolvovaní vysokoškolských štúdií v roku 1987 v Univerzitnej nemocnici Luisa Pasteura v Košiciach ako ordinár na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Svoj profesionálny život spojil s nemocnicou v Šaci v roku 2006, kedy sa stal primárom Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Je špičkovým špecialistom vo svojom odbore, no zároveň skúseným manažérom v oblasti zdravotníctva. V roku 2007 zastával pozíciu námestníka Nemocnice Košice-Šaca pre liečebno-preventívnu starostlivosť a donedávna pôsobil na pozícii medicínskeho riaditeľa nemocnice. MUDr. Ján Slávik, MBA je doktor medicíny so špecializáciou anesteziológia a resuscitácia. Za dosiahnuté výsledky a úspechy v medicínskej činnosti mu bola v roku 2013 udelená bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Je spoluautorom vysokoškolských skrípt pre lekársku fakultu v odbore anesteziológia a intenzívna medicína, školiteľom SARA (Slovenská akadémia regionálnej anestézie) a členom Európskej a Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny (ESA, SSAIM). V roku 2014 ukončil špecializačné štúdium v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie, absolvoval vzdelávací program EMBA. Od novembra 2015 je ako člen vedenia nemocnice aj členom rady Asociácie nemocníc Slovenska.


Spracovala: Mgr. Radka Križanová

Foto: archív Nemocnice Košice-Šaca