Mimoriadna situácia v plnej miere odhaľuje zmysel a poslanie lekárnikov

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA

riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby MZ SR

O vyjadrenie k aktuálnej situácii sme požiadali PharmDr. Miriam Vulevovú, MBA, riaditeľku Odboru kategorizácie a cenotvorby MZ SR.

Riešia sa na krízovom štábe aj potreby lekárnikov (nedostatok ochranných pomôcok, chýbajúce vitamíny a lieky v lekárňach)? Čo konkrétne riešite ohľadom lekární a lekárnikov?

Ide o široký okruh tém, pričom treba zdôrazniť, že ministerstvo zdravotníctva robí všetko preto, aby bolo možné terapeuticky pomôcť všetkým pacientom. Bol vydaný zákaz vývozu potrebných liekov mimo SR. Vo veľmi úzkom kontakte sme so ŠÚKL-om a operatívne riešime všetky aktuálne témy. Okrem iného na krízovom štábe riešime problémy spojené s distribúciou liekov.

Ste riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby MZ SR, čo by ste v tejto situácii odkázali lekárnikom?

So Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK) komunikujeme všetky aktuálne témy. Veľmi oceňujem aktivity SLeK, ktorá apeluje na všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na výrobe, distribúcii a predaji pomôcok a prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie ochrany zdravotníckych pracovníkov, aby boli tieto prostriedky aspoň v minimálnom potrebnom množstve dostupné za štandardné a primerané ceny.

Áno, uvedomujem si, že lekárnici sú v týchto dňoch vystavení veľkému pracovnému náporu a vážim si ich prístup – ako zdravotníckych pracovníkov, ktorí rešpektujú všetky potrebné opatrenia (či už výdaj liekov pre chronických pacientov, prístup k predaju voľnopredajných liekov a zároveň upozorňujú ľudí, aby v aktuálnej epidemiologickej situácii dodržiavali pri návšteve lekární preventívne opatrenia a prioritne využívali službu erecept).

Čo je dôležité, dbajú na dostupnosť liekov pre všetkých pacientov, ktorí ich potrebujú. Mimoriadna situácia, v ktorej sa nachádzame, v plnej miere odhaľuje zmysel a poslanie povolania, pre ktoré sa lekárnici rozhodli. Zaželajme si spoločne veľa zdravia a energie!

Spracoval:

Mgr. Ján Zošák

článok bol uverejnený v aprílovom časopise Lekárnik 2020