Mgr. Dana Kollárová Weiszová: „Vyzývam kompetentných, aby sa o problémoch v lekárenstve len nepísalo, ale aby sa začalo aj konať“

„Vyzývam kompetentných, aby sa o problémoch v lekárenstve len nepísalo.” Uviedla na záver rozhovoru Mgr. Dana Kollárová Weiszová. Podľa nej je čas začať konať, aby farmaceuti nemali pocit, že sú za tárami už len robotmi. Mgr. Kollárová pôsobí v lekárni, ktorá sídli v medicínsko-diagnostickom centre uniKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi. Aké má názory na aktuálne problémy v lekárenstve sa dozviete v rozhovore. Na základe čoho ste sa rozhodli pre povolanie / poslanie lekárnika?

Výber môjho povolania ovplyvnil určite fakt, že som vyrastala v rodine farmaceuta, ktorý je mojim vzorom dodnes. V čase výberu vysokej školy sme už vlastnili lekáreň, preto bolo moje rozhodnutie jednoznačné. Dodnes toto rozhodnutie neľutujem. Spoločne so sestrou Lydkou sme ako školáčky navštevovali priestory lekárne, kde náš tatko pracoval. Oslovili ma svojou čistotou a rozmanitosťou krabičiek. Sestra tiež vyštudovala farmaceutickú fakultu a vedie lekáreň v Bojniciach.

Lekáreň je situovaná priamo v uniKLINIKE – medicínsko-diagnostickom centre v Prievidzi. Ako hodnotíte uniKLINIKU, ktorá už 10 rokov poskytuje zdravotnú starostlivosť občanom? Pracujete v tejto lekárni od jej vzniku?
UniKLINIKA poskytuje obyvateľom regiónu maximálnu starostlivosť pod jednou strechou. Okrem odborných a všeobecných lekárov, sú tu aj moderné diagnostické centrá, či už najmodernejšia magnetická rezonancia, sono, RTG a kvalitné rehabilitačné centrum. Je zdravotníckym zariadením, s akým sa vo veľa okresných mestách nestretnete.
UniKLINIKA funguje od roku 2008, stále sa vylepšuje, čo je však limitované nedostatkom lekárov. Problém s lekármi, teda ich nedostatok v odborných špecializáciách, by mal štát začať urgentne riešiť. Moja kariéra v uniKLINIKE začala v roku 2011.
Vzťahy s lekármi v našej poliklinike sú na odbornej úrovni. Nie je problém ani z jednej strany, overiť si skutočnosť, poradiť si, alebo vyriešiť vzniknutý problém.

lekáreň sa nachádza na prízemí medicínsko-diagnostického centra UNIKLINIKA

Aké je podľa vás postavenie farmaceuta v súčasnosti?

Za moju 14-ročnú prax sa postavenie lekárnika veľmi zmenilo a aj mení. Kvôli neustálym zmenám legislatívy, elektronickému zdravotníctvu, ktoré momentálne spomaľuje a otravuje našu prácu, ale aj nepredstaviteľnej administratíve, ktorá sa stupňuje, sa dostáva naše povolanie na iný level. Obdivujem a zároveň ľutujem starších kolegov. Zavedenie registračných pokladní, písanie liekov účinnou látkou, sieťové lekárne, emergentné objednávanie liekov a množstvo ďalších zmien, na ktoré sme si museli zvyknúť, bolo pre nich určite náročné. Niektoré zmeny sú aj pozitívne, ale väčšina vedie k zániku podstaty toho, čo farmaceut znamenal. Stávame sa robotmi za tárou.

Práca farmaceuta nie je len o výdaji lieku pacientovi, ale o mnohých ďalších činnostiach. Čo máte na svojej práci najradšej?

Práca farmaceuta je krásne povolanie, preto som sa rozhodla ho študovať. Práca s ľuďmi, pomáhať im prinavrátiť zdravie, je to, čo ma napĺňa v pracovnej oblasti. Je príjemné, keď sa k vám ľudia vracajú, lebo ste im pomohli vyriešiť ich problém. Moja práca v lekárni je pestrá, od expedovania liekov, cez ich objednávanie, stretnutia so zástupcami obchodných firiem, administratíva. Čo je dosť vzácne, podarilo sa nám zúčastniť klinickej štúdie. Bola to skvelá príležitosť podieľať sa na testovaní nového liečiva.

zľava: Mgr. L. Jonasová, D. Valenteje, PharmDr. Z. Hudeková, Mgr. D. Kollárová, Mgr. A. Šnircová, J. Kobolková, PharmDr. M. Mináriková

Magistraliter prípravky – vytrácajú sa podľa vás z náplne práce lekárnika?

Konkrétne v našej lekárni pokles výroby magistraliter (ML) prípravkov nezaznamenávame. Denne kolegyne pripravia niekoľko desiatok mastí, roztokov, kapslí. Tých je tu dostatok a dievčatá sa častokrát nezastavia. Avšak celoplošne sa od výroby ML určite upúšťa. Samozrejme, závisí to aj od lekárov, ktorí v danej oblasti ambulujú. Lekáreň, ktorá ML zarába, sa stáva raritou. Ja som rada, že u nás tento trend ešte nenastúpil a rada si sama občas zájdem do labáku, kde si zarobím nejakú tú ms. Toto určite patrí k tej pravej farmácií.

Ako vidíte perspektívu a vývoj slovenského lekárenstva vzhľadom na degresívnu maržu lekární?

Veľa kolegov, ktorí vlastnia lekáreň, už má existenčné problémy. Stále sa znižujúca cena liekov spôsobuje, že aj marža lekárne je stále nižšia. Celú réžiu lekárne mnoho lekárnikov pokrýva ťažko. Marža lekárne v kombinácií s degresívnou maržou je stále nižšia a náklady na lekáreň stále vyššie. Máme už skoro najlacnejšie lieky v EÚ a nad tým by sa malo ministerstvo zdravotníctva spolu s ministerstvom financií vážne zamyslieť.

Od februára nás čaká Overovanie pravosti liekov. Ste už na FMD pripravení?

Ďalší „výborný” nápad, ako nám farmaceutom „urýchliť” a zefektívniť prácu. Neviem si predstaviť stav, že každú škatuľku lieku bude potrebné samostatne skenovať, keďže z niektorých typov liekov majú pacienti predpísané minimálne po tri balenia. Bude to časovo veľmi zdĺhavé. Na tento systém expedovania liekov sme pripravení, čítačky 2D kódov máme zaobstarané, samozrejme ako pri iných zmenách, aj táto nás obrala o niekoľko stoviek eur. Avšak kolegovia, ktorí už skúšajú čítanie QR kódov, narážajú na problémy s ich čítaním. „Tešíme” sa na 9. február, kedy budeme musieť systém skenovania spustiť. V tomto období nie sú pripravení ani samotní výrobcovia. Veľa liekov v distribučných firmách nie je dostupných, kvôli neuspôsobeným škatuľkám s QR kódmi. Lieky, ktoré nám prichádzajú v tomto mesiaci, QR kódy na svojich obaloch stále nemajú.

Ďalšou novinkou v roku 2019 bude reforma zákona

o registračných pokladniach, ktorá má nadobudnúť účinnosť od apríla. Ste už na tieto zmeny pripravení, alebo počítate s tým, že zmena bude znamenať aj nový hardvér, softvérové úpravy a výmenu fiškálnych modulov? Táto reforma nadobúda platnosť od apríla pre novovzniknuté prevádzky. Nám táto povinnosť vzniká od júla. Pripravení na ňu sme, samozrejme za poplatky za úpravy hardvéru aj softvéru, ktorý bude k tomu potrebný, takže ďalšie výdavky pre majiteľa lekárne.

Je aj vo vašom okolí veľa lekární na počet obyvateľov? Mali by sa podľa vás zaviesť demografické a geografické kritériá pre vznik nových lekární?

Myslím, že o tomto je už aj zbytočné sa rozprávať. To, že o 10 metrov vám od vašej lekárne otvoria ďalšiu, pozná hádam každý druhý kolega. Diskutuje sa o tom niekoľko rokov, ale v tejto veci sa nič nedeje. Apelujem na SleK, že je to problém, ktorý treba určite riešiť. Treba sa zobudiť a viac bojovať za práva nás, nezávislých lekárnikov. Ja to zatiaľ vidím len ako inštitúciu, ktorá od nás každý rok vyberie poplatok za členstvo, ktoré stráca podstatu.

Ako hodnotíte novelu zákona, podľa ktorej má lekáreň povinnosť vykonávať lekárenskú pohotovostnú službu? Aké to má dopady na vašu lekáreň?

Novela zákona je opäť ďalšou z tých „šťastných”. V dnešnej dobe, kedy je opäť núdza o farmaceuta sa stretávame s problémom, kto bude v lekárni slúžiť do 22.30!! Ministerstvo, ktoré si toto vymyslelo, tieto služby nezaplatí. Ja sa pýtam, keď v priemere príde do lekárne jeden pacient za hodinu, kto to zaplatí?!

Ako hodnotíte odborné podujatia organizované UNIPHARMOU? Čo prinášajú lekárnikom?

Každé podujatie, ktoré sa organizuje, otvára nám lekárnikom nové obzory, či už v zopakovaní si toho starého, ale hlavne aj noviniek, ktoré prichádzajú na trh. Keďže sme zaradení do sústavného vzdelávania, je to určite prínosom. Efektné sú kongresy, kde sa prezentujú nové legislatívne a ďalšie zmeny, na ktoré sa treba pripraviť. Stretneme sa ako kolegovia a taktiež sa dozvieme novinky zo sveta zdravotníctva.

Patríte k PLUS LEKÁRNI? Ak áno, prečo ste sa rozhodli vstúpiť a čo vám daná spolupráca prináša?

Áno, aj my sme v zoskupení PLUS LEKÁREŇ. Vznik tohto zoskupenia si vyžadovala nová doba v lekárenstve. Pomáha hlavne menším lekárňam v boji s konkurenciou. Je to trend, ktorému sa treba prispôsobiť, inak nemáte šancu. Pozitívom je rozrastanie pôsobenia, privátna značka je veľmi obľúbená a bola určite dobrým ťahom zo strany virtuálneho zoskupenia.

Mgr. Kollárová s manželom

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?

Vo voľnom čase rada chodím do prírody, na turistiku, bicykel, či lyže. Manžel je profesionálny športovec, takže ak mi to čas dovolí, pár víkendov v roku ho sprevádzam na pretekoch.

Na záver vyzývam kompetentných, aby sa o problémoch v lekárenstve už len nepísalo v tlači a počúvalo v médiách, ale aby sa začalo konať, aby sme my farmaceuti, nemali pocit, že za tárami sme už len cvičení roboti.
Pozdravujem všetkých kolegov a prajem im veľa síl v tomto modernom lekárenstve, ktoré už dlhšie nie je tým, čím bývalo.

 

spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová

rozhovor bol uverejnený v časopise Lekárnik 02/2019