Mária Čírová: KRÁČAM SLOBODNÁ

Tlačová konferencia ku kampani na prevenciu a osvetu ohľadom cievnych ochorení sa uskutočnila 10. mája 2018 v Bratislave v UFO na moste SNP. Túto kampaň podporila speváčka Mária Čírová svojou skladbou Slobodná.

zľava: Mária Čírová, speváčka, MUDr. František Žernovický, cievny chirurg z NÚSCH v Bratislave, MUDr. Diana Ganajová, všeobecná lekárka pre dospelých v Košiciach

„Projekty tohto typu sú podľa mňa veľmi dôležité, lebo to, že sme zdraví, berieme niekedy ako samozrejmosť a tak to nie je. Zdravie nás a našich blízkych je to najcennejšie, čo máme a musíme si to vážiť,” uviedla Mária Čírová.

 

Bolesti v nohách, opuchy, pocit ťažkých, nepokojných, unavených nôh, napätie, nočné kŕče, tzv. mravčenie v nohách… ľudia veľmi často považujú za nepríjemný, ale úplne normálny a bežný stav – následok celodennej únavy, náročnej práce alebo nevhodného denného režimu,” vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová a pokračuje: „Nesťažujú sa

na to, lebo nevedia, že môže ísť o prvé varovné signály chronického žilového ochorenia.”

 

Tieto príznaky väčšina ľudí podceňuje. Pod kožou, v žilách zatiaľ môžu vznikať zmeny, ktoré spočiatku nevidíme, ale pri dlhodobom prehliadaní sa prejavia aj navonok. Metličky, kŕčové žily, opuchy, farebné zmeny kože sú už viditeľným objektívnym znakom chorobného stavu žilového systému. Chronické žilové ochorenie patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia v civilizovaných krajinách, na ktoré trpí 40 – 60 % žien a 15 – 30 % mužov. Prvotnou príčinou je oslabenie a strata pružnosti žilovej steny a následné rozšírenie žily.

 

„Najpodstatnejšie je VČAS zachytiť varovné signály nôh – vnímať ich, nepodceňovať prvotné subjektívne ťažkosti a zájsť s nimi za svojím všeobecným lekárom, alebo ho upozorniť na problém pri návšteve ambulancie. Dáte lekárovi šancu zavčasu diagnostikovať ochorenie, začať ho správne a komplexne liečiť a spomaliť vývoj chronického žilového ochorenia do závažnejších štádií. Čím skôr začneme pacienta adekvátne liečiť, tým je vyššia šanca udržať toto ochorenie v relatívne stabilizovanom stave a úplne predísť komplikáciám,” apeluje MUDr. Ganajová.

 

Pri vzniku chronického žilového ochorenia zohrávajú úlohu viaceré rizikové faktory. Niektoré, napríklad dedičnú predispozíciu, vek, hormonálne zmeny u žien – menštruácia, gravidita, menopauza, nevieme ovplyvniť. Naopak, rizikové faktory súvisiace so spôsobom života, akými sú nedostatok pohybu, nadváha a obezita, dlhodobé sedenie, typ povolania, ovplyvniť vieme.

 

MUDr. Ganajová odporúča aj pravidelný a vhodný šport, ako napr. bicyklovanie, plávanie, turistika, beh alebo rýchla chôdza. Naopak, niektoré druhy športu ako posilňovanie alebo zdvíhanie ťažkých záťaží pri nesprávnej technike môžu poškodiť citlivý chlopňový aparát v žilách. Vo všeobecnosti je potrebné obmedziť dlhé státie a sedenie. V prípade ďalšej diagnostiky a liečby všeobecný lekár usmerní pacienta a odporučí ho

k cievnemu chirurgovi, ktorý sa zaoberá liečbou kŕčových žíl. Počiatočné štádiá úspešne zvládame venofarmakami, pri pokročilejších štádiách môže byť potrebná miniinvazívna chirurgická liečba alebo klasická chirurgická liečba. Renomovaný odborník z NÚSCH v Bratislave, cievny chirurg MUDr. František Žernovický tvrdí, že moderná cievna chirurgia ponúka účinné a esteticky prijateľné neinvazívne metódy. Ak sa ochorenie zachytí včas, medikamentovou liečbou sa vie chirurgický zákrok oddialiť. Celoročná medikamentová terapia taktiež dokáže zmierniť progres ochorenia.

 

Chronické žilové ochorenie nie je zriedkavosťou u tridsaťročných alebo aj mladších. „Tým, že moderná miniinvazívna chirurgia výrazne zlepšila estetický výsledok operácií, zvyšuje sa záujem mladších pacientov. Takmer polovica pacientov sú ženy medzi 30. a 40. rokom života,” dodáva MUDr. Žernovický. Metličky považujú len za chybu krásy a občasnú ťažobu v nohách hodnotia ako únavu. Mnohokrát sú pri vyšetrení prekvapení stupňom závažnosti ochorenia. Práve u mladších ročníkov je šanca na včasné zachytenie ochorenia.

 

MUDr. Žernovický poukazuje okrem prioritného zdravotného rozmeru aj na rozmer estetický, na ktorý sa v modernej flebochirurgii kladie čoraz väčší dôraz. Treba sa začať starať o pekné nohy návštevou všeobecného lekára. Veď zdravie a krása idú ruka v ruke.

 

Zdroj: Barbora Žiačiková, PR manažér kampane

Spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová