„Majiteľom lekárne by mal byť len lekárnik“

„Neviem si predstaviť, že by som si obliekla biely plášť, dala na tvar rúško a išla operovať.“ Hovorí PharmDr. Jana Záhoráková, majiteľka lekárne Belladonna vo Vranove nad Topľou. Aj v tomto mestečku sa rozrástla konkurencia v podobe lekární, ktoré nie vždy vlastní farmaceut. O tejto téme, ale aj ďalších nám porozprávala v rozhovore.

 

Prevzatie lekárne bola výzva

„Vyrastala som v rodine lekára aj lekárnika, takže oblasť zdravotníctva mi bola blízka. Od malička som tužila byť lekárkou, ale Božie cesty sú nevyspytateľné. Nakoniec som nastúpila na farmáciu a vôbec neľutujem. Po ukončení štúdia som sa vrátila späť do Vranova nad Topľou a začala som pracovať v lekárni u svojho strýka, ktorý je lekárnik a vďaka nemu som sa veľa naučila. Po určitom čase mi navrhol, či by som nechcela lekáreň po ňom prevziať. Brala som to ako výzvu, aj ako príležitosť posunúť sa ďalej. Vymyslieť názov lekárne nebolo až také jednoduché, pretože to mal byť názov, ktorý ešte nikto iný nepoužíva. Inšpirácie som čerpala aj z názvov českých lekární, ale nakoniec som otvorila knihu o liečivých rastlinách a názov bol na svete”.

Práca lekárnika nie je monotónna

„Postavenie farmaceuta v spoločnosti sa za posledných desať rokov veľmi zmenilo a často sa stáva, že nás pacienti berú ako predavačov, poprípade ako podávačov liekov. Donedávna som si myslela, že sa s tým musíme zmieriť, že je jednoducho taká doba. Ale vďaka školiteľkám z Čiech – tímu Mgr. Ilony  Elblovej, MBA, ktorá dlhodobo spolupracuje s virtuálnym zoskupením PLUS LEKÁREŇ a pravidelne prednáša na regionálnych stretnutiach lekárnikov, už môžem povedať, že to nie je pravda a my sme práve tí, ktorí rozhodujú o tom, ako nás budú pacienti vnímať. A naozaj, keď sme to začali praktizovať v lekárni, situácia sa zmenila a väčšina pacientov si nás váži a+ berie nás ako odborníkov v danej oblasti, čomu sa veľmi teším. Svoju prácu mám veľmi rada, pretože mám rada ľudí a rada im aj pomáham. Takže sa cítim viac menej ako ryba vo vode. A so spomínaným prístupom k pacientom a využitím svojich odborných vedomostí nie je naša práca taká monotónna a nudná. Vždy sa potešíme receptu na magistraliter prípravok, ktorý môžeme pripraviť špeciálne pre toho ktorého pacienta, ale je pravda, že sa to stáva sporadicky.”

Nízke ceny liekov zväzujú lekárnikom ruky

„Vývoj slovenského lekárenstva vnímam ako úplne nejednoznačný. Ceny, predpisy, nariadenia a zákony sa menia tak často, že veľakrát neviem dopredu predpokladať, čo bude o dva mesiace. Práce je dosť, ale ceny, ktoré neustále klesajú, nám zväzujú ruky a mrzí ma, že svojich zamestnancov nemôžem ohodnotiť adekvátne ich postaveniu, úsiliu, zodpovednosti a výkonu, ktorý podávajú.“

Lekáreň v rukách lekárnika

„Som zástancom myšlienky, že majiteľom lekárne by mal byť len lekárnik. Myslím, že postavenie farmaceuta v našej spoločnosti by sa tým veľmi zmenilo. Je veľký rozdiel, aspoň v našom regióne, keď pacient navštívi verejnú lekáreň, kde je majiteľom farmaceut a lekáreň vo vlastníctve nefarmaceuta, resp. sieťovú lekáreň. Neviem si predstaviť, že by som si obliekla biely plášť, dala na tvar rúško a išla operovať. Lekárovi, alebo aj komukoľvek inému, by sa to isto nepáčilo. V mojom okolí a špeciálne v našom meste je veľmi veľa lekární a vznikajú stále nové, čo sa samozrejme odráža aj na konkurencii. Problém by sa vyriešil, keby lekáreň mohol vlastniť len lekárnik. Nevýhodou našej lekárne je, že sídli na periférii mesta a kým k nám pacient dorazí, po ceste má najmenej jednu lekáreň, ktorá je otvorená od 8:00 – 21:00. Dotkla sa nás aj novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z., podľa ktorej má lekáreň povinnosť vykonávať lekárenskú pohotovostnú službu. Počas služby v priebehu týždňa k nám od 16:00 – 22:30 prišli len 2 pacienti a cez víkend za celý deň 10 pacientov, aj to polovica z nich len preto, lebo v lekárňach v obchodných reťazcoch už potrebný liek nemali.“

Čo prináša lekárni ezdravie, eKasa, overovanie pravosti liekov

„Ak by fungovalo ezdravie tak, ako sa plánovalo, veľmi by nám uľahčilo našu prácu. Zatiaľ to vnímam ako záťaž a na všetky problémy doplácame my, lekárnici. Pacienti tomu často nerozumejú a vnímajú nás ako neschopných. Tiež sa stretávame s neochotou lekárov, ktorí nás nevypočujú a nechcú nám vyjsť v ústrety, najmä čo sa týka eRepectov a preskripcie, ktorá z ich strany nie je v súlade s platnými pravidlami. Ale záleží od toho-ktorého lekára, s niektorými problémy nemáme a vieme sa dohodnúť.

Myslím, že aj problém nadmernej preskripcie by mohlo pomôcť vyriešiť aj ezdravie, ale to by museli chcieť lekári sledovať, akých iných lekárov pacient navštívil a aké lieky mu boli predpísané. Na Slovensku už boli v minulosti prijaté opatrenia, ktoré nadmernú preskripciu čiastočne obmedzili. Skôr vnímam problém v tom, že niektorí lekári riešia len jedno ochorenie a nezohľadňujú ďalšie choroby pacienta a preto sa stáva, že pacient sa necíti dobre a pritom denne užíva aj 16 druhov liekov.

Overovanie pravosti liekov sme vďaka nášmu tvorcovi programu zatiaľ zvládli, ale je ešte veľa liekov, ktoré nespĺňajú podmienky na overenie. Na zmeny v súvislosti so zavedením eKasy sme zatiaľ podnikli všetky potrebné kroky a čakáme na ďalšie pokyny zo strany tvorcu programu a dodávateľa pokladní.“

Oceňujem prednášky na odborno-vzdelávacích podujatiach

„Podľa možností sa pravidelne zúčastňujem odborno-vzdelávacích podujatí organizovaných UNIPHARMOU, napr. Lekárnický kongres, či regionálne stretnutia lekárnikov. Oceňujem snahu organizátorov pripraviť prednášky na aktuálne témy.

Vo voľnom čase, ktorého až tak veľa nemám, sa venujem svojej rodine.”

 

spracovala a foto: Mgr. Ing. Denisa Ižová

článok bol uverejnený v májovom čísle časopisu Lekárnik