Liek náš každodenný

Konferencia s názvom Liek náš každodenný sa uskutoční 4. júna 2019 v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Cieľom odbornej konferencie je sumarizovať východiskovú situáciu v oblasti používania liekov na Slovensku, a uvažovať nad aktuálnymi výzvami právnej úpravy. Cieľom konferencie je taktiež upozorniť účastníkov na najdôležitejšie princípy, ktoré sa v otázkach prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti v oblasti liekov, správneho postupu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj v otázkach úhrad, uplatňujú, resp. uplatňovať majú.

Odborníci budú diskutovať na témy brexitu a jeho dopadov na pacienta, pohľady z praxe ako má štát riešiť extrémne nákladnú liečbu, ako aj kde sú hranice hradenej starostlivosti. Poradia Vám v prípadoch, kedy je nutné ísť proti pravidlám, či usmernia v otázkach bezpečnosti pacienta a lekára/lekárnika pri farmakoliečbe.

Viac informácií ohľadom registrácie a programu nájdete na https://konferenciemedius.sk/konferencia/liek-nas-kazdodenny/