Lekárnici sa budú vzdelávať v terapiách zápalov

Združenie nezávislých lekárnikov PLUS LEKÁREŇ družstvo organizuje v spolupráci s Regionálnou lekárnickou komorou Trenčín v apríli a máji Regionálne stretnutia lekárnikov – členov a obchodných partnerov družstva PLUS LEKÁREŇ. Prvé z nich sa uskutoční 28. 4. 2016 v Bratislave v hoteli PREMIUM BUSINESS HOTEL BRATISLAVA a hlavnou témou odborno-vzdelávacích stretnutí je Zápal, jeho pôvodcovia a terapia. Školenia povedú uznávaní odborníci v oblasti imunológie, dermatológie a gynekológie. Nebudú chýbať prednášky o vývoji zmien v lekárenstve a ich dopade na pozíciu lekárnika – škola vs. prax a budúcnosť či fungovanie lekárne v elektronickej dobe.

Ďalšie zo série Regionálnych stretnutí PLUS LEKÁREŇ družstvo sa uskutočnia v Košiciach (5.5.2016, Hotel Double Tree by Hilton) a v Bojniciach (12.5.2016, Hotel Pod zámkom). Lekárnici majú možnosť objaviť a pacientom odporučiť inovatívne postupy pri liečbe zápalov rôzneho druhu.

 „Nie je v silách nezávislých lekárnikov, ktorí sú predovšetkým odborníci vo svojom odbore, aby dokázali bez pomoci odolávať silnému tlaku reklamných kampaní, brainwashingu a iných marketingových nástrojov sieťových lekární (napr. sponzorský odkaz vo filme). Hlavným krédom nezávislých lekárnikov je neustále odborné vzdelávanie v prospech pacienta. Ich združenie im okrem tohto napomáha osvojiť si aj nové zručnosti v oblasti efektívneho hospodárenia lekárne a udržanie si konkurencieschopnosti,“

poznamenal na margo odborných stretnutí v regiónoch Andrej Kuklovský, výkonný riaditeľ PLUS LEKÁREŇ družstva.

Odborným garantom podujatia je Slovenská farmaceutická spoločnosť-LS a mediálnym partnerom Slovenská lekárnická komora. Reklamným partnerom podujatia je UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

PLUS LEKÁREŇ DRUŽSTVO je popredné združenie viac ako 460 nezávislých lekárnikov z celého Slovenska  ochotných pomáhať pacientom vo svojich lekárňach. Hlavnými dôvodmi vzniku družstva bola zhoršujúca sa situácia na trhu, potreba zachrániť ekonomiku lekární v aktuálnej situácii, keď ceny liekov klesajú a zvýšiť počet spokojných zákazníkov v spolupracujúcich lekárňach a dosiahnuť konkurencieschopnosť nezávislých lekární združených v PLUS LEKÁREŇ družstve, voči sieťovým lekárňam.

Strategickým partnerom PLUS LEKÁREŇ družstva a kolektívnym členom sa v októbri 2012 stala Unipharma, ktorá dlhé roky bojuje za zachovanie slobodného výkonu lekárnického povolania a aj prostredníctvom tohto strategického partnerstva sa snaží zlepšovať a zvyšovať efektívnosť podnikania nezávislých lekární na území Slovenskej republiky.