Lekáreň, internet a pacient v súčasnej dobe

Regionálne stretnutia lekárnikov PLUS LEKÁRNE sú online

Po úspešnom minulom roku, v ktorom PLUS LEKÁREŇ zorganizovala 16 vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 700 lekárnikov a bolo možné získať 20 kreditov chcelo virtuálne zoskupenie pokračovať ďalej. Prišla však pandémia koronavírusu a verejné dianie sa zastavilo. Tím PLUS LEKÁRNE a spoločnosť Angelini sa vynašli a zorganizovali online vzdelávanie, čo prinieslo nový pohľad na edukáciu. Pre lekárnikov pripravili inovatívnu formu Regionálnych stretnutí lekárnikov PLUS LEKÁRNE (RSL). Prezentácie sú online cez platformu Youtube. Lekáreň, internet a pacient v súčasnej dobe bolo hlavnou témou školení. Prezentácie mali priniesť lekárnikom viacero pohľadov na online komunikáciu s pacientom – komerčný, legislatívny, daňový a rovnako aj pohľad na softvérové možnosti online priestoru. Prinášame vám časť reportáže z podujatia, ale určite by ste si RSL mali pozrieť. Celú reportáž nájdete v júlovom čísle časopisu Lekárnik. 

V dnešnej dobe sú sociálne siete silným marketingovým nástrojom. Je však dôležité, aby sociálna sieť nielen dobre vyzerala, ale aj fungovala. Iba tak môže osloviť ľudí v okolí. PLUS LEKÁREŇ si medzi svojimi klientmi urobila prieskum. Výsledky hovoria o tom, koľko lekárnikov tohto virtuálneho zoskupenia má vlastné sociálne siete. Preto sa PLUS LEKÁREŇ rozhodla venovať sa v RSL tejto téme. Za PLUS LEKÁREŇ sa vo svojej online prezentácii prihovoril Mgr. Andrej Kuklovský, riaditeľ pre PLUS LEKÁREŇ.

Základy založenia účtu a zlepšenie existujúceho účtu

V prezentácii Mgr. Martiny Pálešovej z PR agentúry Divino sa dozviete, ako má vyzerať profil lekárne na sociálnych sieťach.

Nevyhnutnosť sociálnych sietí vo pharma biznise

Na sociálnych sieťach sa nachádza rôzne spektrum užívateľov a je potrebné vedieť ich osloviť. Ing. Lukáš Grec z PR agentúry Divino vo svojej prednáške hovoril o tom, akí používatelia sa nachádzajú na jednotlivých sociálnych sieťach a aký význam má reklama.

Reklama liekov v online priestore

Otázku reklamy na internete regulujú mnohé právne predpisy. Okrem všeobecných bodov, ktoré by mal vedieť každý, kto robí reklamu na internete vysvetlil JUDr. Ivan Humeník, PhD., z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS vo svojej online prezentácii aj dôležité náležitosti spojené s reklamou liekov na internete.

Nenechajte si ujsť ani…

Elektronizácii lekární z pohľadu daňových zákonov sa vo svojej prezentácii venovali JUDr. Peter Bobčík a Matej Oravec zo spoločnosti Ernst & Young.

Internet v lekárni je v dnešnej dobe nutnosťou – poznáme ho v podobe ereceptu (ezdravia), online komunikácie so zdravotnými poisťovňami, či v súvislosti s overovaním liekov. Na to, akým spôsobom využiť internet a softvérové možnosti pre rozvoj lekárne hovoril vo svojej online prezentácii Regionálnych stretnutí lekárnikov PLUS LEKÁRNE, Ing. Jozef Fiebig zo spoločnosti NRSYS. V druhej prezentácii sa Ing. Fiebig zameral na elektronickú knihu opiátových receptov.

 Generálnym partnerom Regionálnych stretnutí lekárnikov online je spoločnosť ANGELINI.

Spracoval: Mgr. Ján Zošák