Legislatíva 2019

Rok 2018 nám už priniesol nástup ezdravia, GDPR, aj ďalšiej novely zákona o lieku. Pomaly sa však musíme pripraviť na legislatívu, ktorá nás zastihne v roku 2019 a ako ostatné roky v lekárňach, ani tento nebude jednoduchý.

 FMD

                O kontrole originality liekov sa hovorí už pomerne dlho, ale vo februári budúceho roku sa stane realitou. FMD (Falsified Medicines Directive) je skratka pre smernicu Európskej únie 2011/62/EÚ, ktorá nariaďuje výrobcom vybaviť lieky bezpečnostnými prvkami, prostredníctvom ktorých by malo byť možné určiť a overiť pravosť jednotlivých balení lieku po celý čas jeho umiestnenia na trhu. Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 9. februára 2019, pripraviť sa naň treba už dnes. FMD prinesie ďalšiu certifikáciu na „správnu funkcionalitu“ vášho lekárnického softvéru, lekáreň by však mala skontrolovať aj svoje technické vybavenie – internetové pripojenie, no najmä scanery, ktoré musia byť schopné načítať tzv. 2D data matrix kódy, ktorými budú lieky v budúcom roku vybavené.

 

Zákon o registračných pokladniach

                V budúcom roku sa plánuje aj komplexná reforma zákona o registračných pokladniach. Tá má zabezpečiť odstránenie fiškálnych modulov a ich nahradenie modulom čisto softvérovým. Vďaka novému modulu sa údaje budú odosielať priamo on line na daňový úrad. Samozrejme, ani tu nás nová certifikácia neminie.

                Je pochopiteľné, že naše úrady sa snažia dostať čo najpodrobnejšie dáta, čo najpresnejšie a čo najskôr. Problémom však je, že inštitúcie, ktoré zabezpečujú fungovanie týchto systémov nie sú vždy koordinované. V budúcom roku tak uvidíme minimálne tri rôzne typy komunikácie lekární na vládne úrady. Zatiaľ nám stačí „spolužitie“ ezdravia a poisťovní, ale  pribudne FMD a pravdepodobne aj nový fiškál. Určite budeme sledovať požiadavky štátu na pokladne, pretože to ovplyvní prevádzku aj v lekárňach. Rozhodne všetky novinky, ktoré prichádzajú do lekární za posledné roky sú plne naviazané na internet a preto opäť odporúčam zabezpečiť si čo najkvalitnejší internet, ktorý bude pre prácu najdôležitejší. 

 

Recept v mobile

                Aby som skončil niečím pozitívnym, rád by som spomenul iniciatívu poisťovne Dôvera, ktorá využila elektronizáciu zdravotníctva pre službu pacientovi a vytvorila eRecept pre mobilný telefón. S touto novinkou prišla poisťovňa už v januári a pacienti ju začínajú pomaly využívať. Preto, ak ste sa s eReceptom v mobile doteraz nestretli, rozhodne sa tak čoskoro stane.

                Ako to celé funguje? Lekár predpíše pacientovi elektronický predpis alebo poukaz prostredníctvom ezdravia tak, ako je zvyknutý. Pacient, ktorý aplikáciu využíva, okamžite vidí tento recept v mobile vo forme preskripčného záznamu aj s dvoma čiarovými kódmi – jeden obsahuje rodné číslo pacienta, druhý obsahuje samotný preskripčný záznam. V lekárni sa poistenec preukáže mobilným telefónom a lekárnik načíta čiarový kód z mobilu presne tak, ako by zosnímal čiarový kód z papierového predpisu alebo poukazu. Táto aplikácia, okrem zobrazenia receptu či poukazu so všetkými náležitosťami, naviguje pacienta do najbližšej otvorenej lekárne, či rodičom umožní zdieľať si recept dieťaťa.

 

                Viem, že sledovať zmeny v lekárňach môže byť pomerne náročné a aplikovať ich pomerne nákladné na čas aj peniaze. Zostáva len dúfať, že uvidíme čo najviac takých noviniek, ktoré aj naozaj pomôžu – či už pacientovi, alebo lekárnikovi. O všetkých novinkách sa budeme podrobne rozprávať na jesenných vzdelávacích podujatiach. V prípade, že by ste mali dovtedy nejaké otázky, radi ich zodpovieme na telefónnom čísle 037 / 6541 541 Centra služieb zákazníkom spoločnosti NRSYS. Teším sa na naše stretnutie.

 

Ing. Jozef Fiebig

výkonný riaditeľ NRSYS s.r.o.