KOLOSTRUM AKO NUTRACEUTIKUM

Nutraceutiká – výraz, ktorý kombinuje v sebe slová „výživa” a „farmaceutiká”. Ide o látky s výživnou funkciou a farmakologickým účinkom. Takéto látky dokážu ovplyvňovať fyziologické procesy v tele. Použitím nutraceutík je možné docieliť ozdravujúce procesy v organizme alebo aspoň prispieť k zachovaniu pevného zdravia. Vedecké výskumy dokazujú, že kolostrum hovädzieho dobytka môže byť jedným zo sľubných nutraceutík, ktoré pomáhajú predchádzať rôznym chorobám a zmierniť ich, u novorodencov aj u dospelých. Poruchy súvisiace s imunitou sú jednou z hlavných príčin úmrtnosti vo svete. Bovinné kolostrum je bohaté na imunitné, rastové a antimikrobiálne faktory, ktoré podporujú rast tkanív a dozrievanie tráviaceho traktu, ako aj imunitné funkcie u novorodencov a u dospelých. Je známe, že imunoglobulíny a laktoferín prítomné v mledzive budujú prirodzenú imunitu u novorodencov. Profil vedľajších účinkov proteínov mledziva a možnej intolerancie laktózy je v porovnaní s mliekom relatívne nižší. Všeobecne sa bovinné kolostrum považuje za bezpečné a dobre znášané.

Zložky hovädzieho mledziva pripadajúce na vrodený imunitný systém zahŕňajú antimikrobiálne peptidy, ako je napríklad laktoferín a laktoperoxidázy, ktoré majú antibakteriálne účinky. Laktoferín je glykoproteín s antibakteriálnymi, ako aj antivírusovými účinkami. Laktoperoxidáza je antibakteriálny enzým, ktorý inhibuje bakteriálny metabolizmus a ukázalo sa, že je toxický pre celý rad grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií; má tiež antivírusové aktivity. Lyzozým je lytický enzým, ktorý hrá úlohu vo vrodenom imunitnom systéme tým, že útočí na zložky peptidoglykánov nachádzajúcich sa predovšetkým v grampozitívnych baktériách, čo vedie k bakteriálnej lýze. Zaujímavé je, že sa spolu aktivuje s inými zložkami kolostra. Hovädzie mledzivo obsahuje celý rad imunoregulačných látok, napr. interleukíny, TNF (tumor nekrotizujúci faktor)-α, interferóny a ďalšie antimikrobiálne zlúčeniny, ktoré prispievajú ku kontrole infekcie a zápalu prostredníctvom crosstalk sprostredkovaného cytokínmi, rozpoznávania patogénov a náboru imunitných buniek.

Bioaktívne oligosacharidy môžu byť dôležité pri ochrane proti patogénom a pri podpore rastu prospešnej mikroflóry v hrubom čreve. Hovädzie mledzivo má účinky, ktoré podporujú rast ľudského črevného tkaniva, pravdepodobne pripisované kombinácii niekoľkých rastových faktorov. Mledzivo obsahuje vysoké množstvá inzulínu podobných rastových faktorov (IGF) IGF-1 a IGF-2. Tieto hormóny sú tepelne a kyselinovo stabilné a sú schopné odolávať spracovaniu mlieka a degradačným podmienkam gastrointestinálneho traktu. Uľahčujú bunkový rast, diferenciáciu a vývoj a môžu mať lokálne účinky alebo sa môžu absorbovať do obehu, čím sprostredkujú systémové účinky. Hovädzie mledzivo obsahuje vaskulárne endoteliálne (VEGF) a základné rastové faktory. Transformácia rastového faktora-β, ktorý je prítomný vo vysokých koncentráciách v mledzive, má protizápalové účinky a reguluje proliferáciu, diferenciáciu a opravu v rôznych tkanivách. Transformačný rastový faktor-α je peptid podieľajúci sa na udržiavaní epitelovej funkcie a integrity. Okrem iných, kolostrum obsahuje vzácny enzým telomerázu. Ten je veľmi dôležitý pri bunkovom delení, vďaka nemu je umožnená replikácia koncov chromozómov.

Obsahové zloženie mledziva sa odlišuje od zloženia klasického materského mlieka, ktoré sa produkuje v období laktácie. Táto tekutina sa vyvinula pod selektívnym tlakom (evolúcie) na starostlivosť o vysoko citlivých novorodencov cicavcov a predpokladá sa, že významne prispieva k počiatočnej imunologickej obrane v novorodeneckom období, ako aj k rastu, vývoju, dospievaniu a celistvosti novorodeneckého gastrointestinálneho traktu. Určité účinky mledziva môžu byť špecifické pre jednotlivé druhy, zatiaľ čo iné účinky môžu byť spoločné pre všetky druhy.

Kolostrum vďaka svojmu jedinečnému zloženiu je možné právom radiť medzi nutraceutiká.

Autorka: Mgr. Adriána Pénzesová, PhD.