Kedysi bola magistraliter príprava lekárnickým umením…

Individuálne pripravované lieky (IPL) sú základom profesie lekárnika, našim jediným umením a hrdosťou. Individuálnou prípravou liekov vlastne začalo lekárnické povolanie, no dnes je to, bohužiaľ, úplne naopak. Príprava liekov ide do úzadia a do popredia sa dostali hromadne vyrábané lieky (HVL). Je to paradoxom, pretože IPL podporujú nielen lekárnici, ale aj rôzne inštitúcie a orgány, no na Slovensku nemajú stále svoje ohodnotenie, ktoré im patrí.

Preskripcia začína u lekárov. A tým aj IPL.

Príprava magistraliter prípravkov nie je len akýsi rozmar lekárnikov, ale je to skutočne dôležitá časť liečby pacienta. V minulosti podporila IPL aj Rada Európy, ktorá individuálnu prípravu liekov považuje za výraz zvláštnej formy starostlivosti lekárnika o pacienta. Je to z toho dôvodu, že práve lekárnik pripravuje liek na konkrétnu potrebu, situáciu, chorobu, dávku, jednoducho, pre konkrétneho pacienta. Aj v takýchto orgánoch majú IPL svojich zástancov. Chápu potrebu, prečo lekárnici musia byť schopní vedieť pripravovať IPL. Nanešťastie, u nás sa IPL dostali na perifériu záujmu hlavne lekárov, ktorí sa naučili liečiť pacientov priemyselne vyrábanými liekmi a stratili schopnosť tvorivo predpísať pacientovi liek, aký potrebuje. Často sa stáva, že keď má lekárnik záujem o IPL, musí edukovať lekára, dokonca mu v niektorých prípadoch natvrdo recept napísať. Kedysi bolo dobrým zvykom, že lekár prišiel za lekárnikom a pozrel sa, ako dané IPL vyzerá, resp. mu lekárnik ukázal, ako sa to robí. Dnes sa tak vôbec nedeje. Napríklad už len to, že lekárske softvéry nie sú stavané na to, aby lekári vedeli predpísať suroviny elektronicky. Nemáme register farmaceutických surovín.

IPL sú v zahraničí prestížou

Individualizácia je v mnohých západných krajinách samozrejmým princípom, ktorá sa uplatňuje vždy vtedy, keď je potrebné pacientovi nejakým spôsobom liek prispôsobiť a celý systém s tým, samozrejme, počíta. Môžem čerpať z vlastných skúseností, keď poviem, že v niektorých krajinách lekár približne v štvrtine prípadov svojej preskripcie použije predpis na IPL. Lekári v zahraničí poznajú sortiment, vedia, čo si môžu dovoliť. Videl som lekárne, ktoré dokonca pripravujú IPL tak, že z ulice môžete vidieť priamo do galenického laboratória, ktoré je akoby vo výklade. Používajú sa nové technológie, nové postupy, aj postupy na netradičné liekové formy, ktoré u nás neexistujú.

V nemecky hovoriacich krajinách platí úzus, že pokiaľ výrobca uvádza na trh novú účinnú látku, tak musí zabezpečiť, aby bola dostupná aj vo forme substancie. To znamená, že keď pacientovi nie je možné nasadiť HVL, je dostupná substancia a lekárnik ju musí vedieť zapracovať do IPL, aby pacientovi vedel liek sprístupniť. Ako príklad spomeniem, že vo Švajčiarsku je dostupný sildenafil ako účinná látka Viagry vo forme suroviny a niektoré švajčiarske lekárne si vyrábajú vlastné tabletky so sildenafilom, ktoré sú oveľa lacnejšie ako originálna Viagra. V tomto prípade sú to ekonomické dôvody, ale u nás by ste márne hľadali sildenafil ako surovinu, keď máme problémy aj s tými bežnými. Mali by sme si vziať inšpiráciu z toho, ako sa v zahraničí magistraliter príprave venujú a vyvíjajú technológie. Robia všetko preto, aby príprava IPL zodpovedala úrovni danej doby.

V príprave IPL nie sú vyspelé iba nemecky hovoriace krajiny. Obrovský náskok v tejto oblasti majú pred nami Holandsko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko, Veľká Británia, Spojené štáty americké či Kanada. O niečo konzervatívnejšie je v Európe napríklad Taliansko.

Vyrieši problém vyššia taxa laborum?

Pravdou je, že príprava IPL sa stala pre lekárne neatraktívna aj z ekonomického dôvodu. Na jednej strane, suroviny sa musia hýbať. Niekedy však potrebujete iba pár miligramov, no musíte kúpiť napríklad stonásobne väčšie množstvo. Mali by ste mať zabezpečené to, že sa správate ekonomicky, ale to sa dá nadobudnúť len vtedy, keď je dopyt po IPL prípravkoch. Jedno z riešení by mohlo byť navýšenie taxy laborum. Asi pred dvomi rokmi nás Ministerstvo zdravotníctva SR vyzvalo, aby sme navrhli opatrenia na podporu prípravy IPL a jedným z prísľubov bolo aj to, že sú ochotní s nami rokovať o navýšení taxy laborum. Odvtedy sa toho, žiaľbohu, nikto nechytil a rokovanie s MZ SR sa neuskutočnilo aj napriek tomu, že som to viackrát pripomínal.

Vráťme sa k minulosti

Keď som začínal, tak mal každý lekárnik malý zošit, kde si písal svoje obľúbené recepty. Boli tam rozpisy na všetko možné – masti, roztoky, kozmetické prípravky,… Dokonca som počul chválu na lekárenský rum. Dnes už to mladí kolegovia nerobia a stratili o to záujem. Kedysi bola magistraliter príprava jediným lekárnickým umením. Ešte začiatkom minulého storočia sa výdaj liekov zveroval učňom, pretože to lekárnici považovali za podradnú činnosť. Pre nich bola vrcholom lekárnickej činnosti príprava IPL. Napokon, mnohé svetovo známe firmy si svoje prvé peniaze zarobili práve individuálnou výrobou v lekárňach. Kolega z  Rakúska mi povedal, že u nich je bežné, že každá lekáreň má svoju vlastnú špecialitu, ktorú vyrába vo väčšom množstve a buď to predáva len vo svojej lekárni, alebo to dodáva do iných lekární a slušne na tom profituje. Pacienti to majú veľmi radi, lebo to môže byť vyhľadávaný regionálny suvenír.

Ako nastoliť zmenu? 

Z vlastnej skúsenosti viem, že študenti na slovenských fakultách sa učia presne to isté z galenickej farmácie, čo sme sa učili aj my a v mnohých prípadoch sú už farmaceutické suroviny obsolentné. So zmenou by som preto začal práve v systéme vzdelávania lekárnikov, ale aj lekárov. V tomto prípade sú to lekárnici, ktorí by mali začal edukovať lekárov. Druhá vec je, že sme zaspali dobu. Nemáme ani len slovenskú verziu Európskeho liekopisu, čo je základná norma jednej z kľúčových vedných disciplín farmácie. To má za následok aj to, aké suroviny sú dostupné, ako sa používajú. Chýba nám veľmi veľa legislatívy, ktorá by to upravovala, takže aj tu je potrebná zmena. Mnohé moderné technologické postupy u nás nie sú dostupné, pre niektoré by bolo treba takisto upraviť legislatívu. No a v neposlednom rade je potrebné, aby sa zmenil celý ekonomický model. Je však ťažké niečo meniť, keď u nás na to neexistuje spoločenská objednávka. To by musela celá spoločnosť chápať, prečo sú IPL naozaj potrebné a až vtedy by to išlo…


Autor: PharmDr. Štefan Krchňák

Lekáreň U milosrdného srdca, Šurany