Farmácia je pre mňa práca i koníček

Lekáreň Pri nemocnici Humenné s.r.o. je lekáreň, ktorá od roku 1996 patrí v Humennom medzi prvé súkromné lekárne. „Keďže je umiestnená v blízkosti polikliniky a nemocnice ide o prevažne receptovú lekáreň, ale doplnkový sortiment, samozrejme, nesmie chýbať. Nadviazali sme na zdravú výživu, ktorá bola súčasťou našej podnikateľskej činnosti a teraz je sčasti presunutá do lekárne. Veď sa aj traduje od staršej generácie názov lekárne ,,Lekáreň zdravá výživa“. A v neposlednom rade, čo môže vyznieť ako klišé, by som Lekáreň pri nemocnici  predstavil ako lekáreň, v ktorej je naozaj pacient vždy na prvom mieste.“ Takto charakterizuje svoje podnikanie lekárnik telom i dušou Mgr. Richard Karabin.

Prezraďte, prečo ste sa pri výbere povolania rozhodli práve pre farmáciu.

Pravdupovediac, takou nepriamou inšpiráciou bola, aj je, moja mama. Ako atestovaná farmaceutická laborantka mala pre svoje deti víziu v povolaní do budúcna. Tak som štúdiom farmácie podporil jej ,,sen“ a som rád, že sa stáva rodinnou tradíciou. V dnešnej dobe je šťastná, že obe deti išli v jej šľapajach. Je to teda už rodinná tradícia, ktorú, verím, zachováme i do budúcnosti, Úprimne si to želám.

Kam smerovali vaše kroky po skončení štúdia?

Po skončení štúdia som pracoval dva roky v lekárni v Humennom  a následne sme otvorili svoju lekáreň.

Čo pre vás samotná farmácia znamená?

Lekárenstvo, ale aj farmácia pre mňa neznamená ,,len“ prácu, do ktorej ráno prídem a po skončení osemhodinovej pracovnej doby odídem. Je pre mňa povolaním a zároveň mojim veľkým koníčkom ktorým žijem už 20 rokov, ako sa hovorí, telom aj dušou, vo dne aj v noci.

Ste vnímaný ako lekárnik, ktorý pracuje a zostáva s čistým štítom a vztýčenou hlavou a pri tom robí všetko pre to, aby toto povolanie zostalo tým, čím v minulosti bolo – váženým a dôstojným. Mohli by ste dať malý návod aj pre ďalších?

V dnešnej dobe je to ťažšie. Ja som od začiatku i v orgánoch komory a myslím si, že aj keď človek nič až také vážne v tomto smere nedosiahne, mali by sme niekam patriť. To je moje nemenné krédo. Zostal som verný lekárnickej komore od  začiatku. Chyby sa robia v praxi vždy a všade, Tomu sa nevyhneme. Mám rád túto inštitúciu, mám rád svoje povolanie. Denne zdieľam radosti i starosti v lekárni so svojimi zamestnancami a alfa, omega sú pre nás pacienti. Lekárnické povolanie je krásne a malo by byť všeobecne vnímané a postavené na vyššiu úroveň. I keď sa v súčasnosti vytvárajú skupiny, ktoré si myslia, že ide iba o veľký biznis.

Svoju lekáreň ste už v úvode krátko predstavili. Spomínate si ešte na začiatky a ďalšie pokračovanie?

Cesta k prvému otvoreniu bola taká kľukatejšia. Bolo treba zvládnuť všetky zákony a k tomu prislúchajúce veci. Všetko sa vtedy vyvíjalo, prichádzali prvé súkromné lekárne a presne sme nevedeli čo, ako, kde a myslím si, že aj tí, ktorí to schvaľovali, nemali vo všetkom jasno. Ale podarilo sa a my sme postupne lekáreň zveľaďovali. Prešli sme z fyzickej osoby na s.r.o. a tak fungujeme dodnes. Začínali sme v odkúpených starších priestoroch ako malá lekáreň. Všeobecne nároky však z roka na rok stúpajú. Nejaký čas sme teda pracovali v starých priestoroch a vpredu pred nimi sme začali stavať nové. Dnes už pôsobíme v novej budove s modernými prvkami priestorového vybavenia podľa najnovších predpisov.

Ste členom PLUS Lekáreň družstva. Aké benefity z členstva pociťujete?

Členstvo v družstve by som hodnotil vcelku pozitívne. Pre lekáreň i pre pacienta. Či už sa to týka zvýhodnených doplnkov a novej značky Plus lekáreň.

 Je o vás známe, že ste lekárnik telom i dušou. Aj preto iste citlivo vnímate mnoho problémov, ktoré momentálne lekárnikov trápia.  Čo je, podľa vás, momentálne najväčším problémom v slovenskom lekárnictve?

Najväčším problémom je v súčasnosti nedostupnosť liekov, ale  problémov, ktoré sa nás týkajú je oveľa viac. Mohol by som spomenúť nezáujem o lekárnika ako osobu kompetentnú rozhodovať a zúčastňovať sa na riešení problémov v lekárenstve.

My lekárnici sme v článku, odkiaľ prichádzajú zmeny,  na poslednom mieste. Sme vykonávatelia všetkých zákonov, ktoré odsúhlasili za nás a sme postavení pred hotovú vec. Či už sú to zmeny v kategorizácii alebo iné. Preto by som bol rád, keby bola lekárnická komora alebo lekárnická obec viac prizývaná v budúcnosti k tomu, čo sa tvorí. V minulosti sa to rešpektovalo viac. Keď sa nás dotýka nejaký zákon, myslím si, že máme v lekárnictve veľa fundovaných ľudí, ktorí majú na to, aby vytvárali takéto zákony alebo boli pri ich tvorbe. A určite by to bolo dobré pre obe strany. Problémov v lekárnictve je mnoho. Čo sa týka členstva aj povolania, všade sa boríme so zákonmi. Ale najväčší problém je, podľa  môjho názoru, nemusí to mať tak každý, nedostupnosť liekov. Bojujeme s tým, že nám ktosi nastavil parametre, ale každá lekáreň je iná. Potrebuje iný liek a preto aj nedostupnosť je v každej lekárni rôznorodá.

Reexport a nedostupnosť liekov sa vás teda tiež dotýka. Kde vidíte príčinu a kde riešenie z vášho pohľadu?

Áno, bytostne sa nás to dotýka, pretože nemáme lieky pre svojich pacientov, nakoľko sme lekáreň, ktorá sa na reexporte nepodieľa. Riešením by bolo prestať podporovať reexport a reexportné skupiny zo strany všetkých lekárnikov a majiteľov lekárni. Dovolím si povedať, že reexport nám ublížil za posledné obdobie najviac. Postavili sa k tomu výrobcovia, distribútori – výrobca lieky dáva, no lieky nie sú. Reexport sa robí a má to tvrdé dopady. Osobne si myslím, že keby lekárnici, ktorí to robia, prestali, v krátkej dobe by bol tento problém vyriešený.

Vedľa lekárne ste si vybudovali zdravotné stredisko. Čo vás k tomu viedlo?

Už od dávna to bola jedna z mojich vízii – vybudovať moderný komplex, ktorý bude prospešný pre pacienta aj pre lekáreň. Vízia bola urobiť spoločný komplex fungovania lekárne so zdravotným strediskom, ktorého názov je dnes Malá poliklinika.

Podporil vás niekto v tomto smere? Mesto, kolegovia, prípadne niekto iný?

Podpora bola hlavne zo strany rodiny. Kolegovci, samozrejme, až na výnimky, aj keď je to smutné, to začali brať ako konkurenciu.

Ako funguje spolupráca lekárne so strediskom?

Ani by som to nenazval ako spolupráca, pretože aj napriek tomu, že stredisko je pri lekárni, pacient nie je nútený isť k nám do lekárne. Je to stále na báze dobrovoľnosti a lekáreň i stredisko sú samostatne fungujúce subjekty. Nikdy by som nechcel narušiť právo pacienta na vlastný výber lekárne. Na druhej strane je to väčší komfort a šetrenie časom, keď si pacient na jednom mieste môže vybaviť viacero odborných vyšetrení v kultúrnom prostredí.

Nedávno ste vo vedľajšej obci otvorili novú filiálku. Čo tomu predchádzalo?

Spádová obec Kamenica nad Cirochou vyhlásila verejnú súťaž, do ktorej sme sa prihlásili a výber dopadol ako dopadol. Je to filiálka Lekáreň Zdravie, kde sme všetko prispôsobili nášmu dizajnu a predstavám. Tiež sme ju zaradili ako PLUS Lekáreň družstva. Uvidíme teda, ako sa celý život v nej bude vyvíjať. Víziou je, keďže je v spádovej obci, aby mali v nej pacienti dostupnosť všetkého, čo potrebujú.

Charakteristickou súčasťou lekárne je i individuálna príprava liekov. Ako je to vo vašej lekárni?

Sme lekáreň s IPL. Spolupracujeme s kožnými lekármi a robíme 10 – 15 magistra liter denne. Myslím si, že IPL k lekárni jednoznačne patrí, pretože i týmto sa líšime od iných subjektov. Nie sme predsa iba „zberatelia receptov“ . Bol som na školení na túto tému a dúfam, že v budúcnosti sa dostaneme na úroveň i prístrojového vybavenia, aké na ňom bolo odprezentované.

Prezradíte vaše plány a vízie do budúcnosti?

Prial by som si, aby jedna z vízií bolo zlepšenie  lekárenského stavu.

Mgr. Richard Karabin

Mgr. Richard Karabin


Autorka: Katarína Vráblová

Foto: Katarína Vráblová, Bc. Dominika Cifrová