Ďakujeme vám

Ďakujeme vám, vážení lekárnici, lekári, zdravotné sestry, laboranti a všetci obetaví zamestnanci v zdravotníctve za vaše nasadenie a službu.
 
Ďakujeme, že pomáhate všetkým, aj tým najrizikovejším skupinám a riskujete nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych.
 
Vážime si vaše neoceniteľné poslanie