AVEL – výkonný riaditeľ RNDr. Jozef Pospíšil „Našim cieľom je zabezpečiť dostatok liekov pre lekárne aj pacientov“

Asociácia veľkodistribútorov liekov vznikla v októbri 2016. Zakladajúcimi členmi sú tri najväčšie veľkodistribučné spoločnosti na Slovensku: Phoenix zdravotnícke zásobovanie a. s., Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a MED-ART, s.r.o. AVEL bola založená za účelom prezentovania stanovísk celoslovensky pôsobiacich veľkodistribútorov k aktuálnym otázkam liekového reťazca. Cieľom Asociácie veľkodistribútorov liekov je napomáhať riešeniu problematickej situácie na trhu s liekmi a zabezpečiť dostupnosť liekov pre lekárne a pacientov. Prezidentom AVEL je RNDr. Tomislav Jurik, CSc., generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Unipharma, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. V novembrovom čísle Lekárnika sme vám priniesli rozhovor s tajomníkom Asociácie veľkodistribútorov liekov s PharmDr. Michalom Krejstom, MBA. Výkonným riaditeľom AVEL sa stal RNDr. Jozef Pospíšil, ktorého sme vyspovedali tentokrát. Prezradil, aké sú vízie a ďalšie kroky asociácie. Otvoril nám dvere do svojho súkromia a vyjadril sa aj k novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 362/2011.

Rozhovor, v ktorom sa dozviete, čomu sa RNDr. Pospíšil venoval pred zvolením za výkonného riaditeľa, čomu sa musí venovať aktuálne, či čo ho inšpirovalo k vytvoreniu loga, si môžete prečítať v RNDr. Jozef Pospíšilmarcovom čísle časopisu Lekárnik.

Novela zákona o liekoch – ako ju vnímajú distribútori?

Môže podľa vás za nedostatok liekov hlavne reexport?

Nedostatok liekov bol často aj v období pred rokom 2011, od kedy sa zhruba datuje rapídne zníženie cien liekov na Slovensku a vznik „reexportných“ subjektov. Bohužiaľ môžeme očakávať, že sa opäť vyskytne. Prípadné výpadky liekov môžeme očakávať, tak ako doteraz, napríklad pri problémoch vo výrobe držiteľov licencie, pri zvýšenej spotrebe pri neočakávanej zdravotnej situácii, epidémii, kvalitatívnych problémoch a pod.  Teda reexport určite nie je jedinou príčinou nedostupnosti liekov.

Distribútori môžu vyviezť liek za hranice, len ak majú povolenie od držiteľa registrácie. Ako dané obmedzenie vnímajú distribútori?

Žiaden z členov AVEL sa doteraz neželateľného reexportu nezúčastňoval a zúčastňovať nebude. Preto aj toto „obmedzenie“ im nerobí problém.

Myslíte si, že hrozia distribútorom (všeobecne) či členom AVEL ekonomické problémy či krach práve kvôli novele zákona o liekoch?

RNDr. Jozef PospíšilVzhľadom na predchádzajúcu otázku je moja odpoveď len v hypotetickej polohe. Áno, je možné, že svoju činnosť ukončia tzv. „distribučné“ spoločnosti, ktoré boli zriadené účelovo len, alebo prevažne, na uskutočnenie reexportu. Možnosti finančne profitovať na rozdieloch cien liekov u nás a v krajinách EÚ sa niektorým nepodarilo odolať. A to aj za cenu poškodenia pacientov na Slovensku. Preto klepnúť po prstoch špekulantom je správny krok, ktorý členovia AVEL podporujú.

Bude podľa vás emergentný systém od 1. apríla 2017 účinný a zmysluplný alebo ho vnímate ako zbytočný?

Ak by som mal sklenenú guľu, určite by som odpovedal správne. Prax ukáže. V každom prípade, z pohľadu distribučných spoločností neúmerne zvýši nákladovosť  a  tak apelujeme na MZ SR, že keď povie A – zabezpečiť tento systém, malo by povedať aj B – ako vykryť tieto predpokladané zvýšené náklady.

Sú podľa vás distribučné firmy schopné do 48 hodín dodať lekárňam liek?

Členovia AVEL realizujú všetky prijaté objednávky už dnes najneskôr do 24 hodín a to podľa platného zákona o lieku. Lekárne sú zásobované aj 2 a viackrát denne. Z tohto dôvodu by nemal nastať problém s dodávkou do 48 hodín, ak držiteľ licencie dodrží svojich 24 hodín na dodanie lieku do distribučných skladov.

Podľa zdroja – HN sa distribučné firmy obrátili na Európsku komisiu a Protimonopolný úrad, pretože podľa odborníkov je novela napadnuteľná a ministerstvo podľa nich neurobilo hlbšiu RNDr. Jozef Pospíšilanalýzu? Ako to vníma Asociácia veľkodistribútorov liekov, je tiež aktérom v danej veci?

Členovia AVEL ako už z vyššie uvedených odpovedí vyplýva neboli, nie sú a ani nebudú zapojení do neželateľných reexportov. Preto nie sú aktérmi v tejto veci. Na druhej strane s tým, že nebola urobená hlbšia analýza musíme súhlasiť. Mohli by sme špekulovať, že by výsledky takej analýzy poukázali aj na iné zdroje problémov v dostupnosti kategorizovaných liekov. Chcem vyjadriť presvedčenie, že ministerstvo zdravotníctva otvorí „problémové“ ustanovenia novely ešte pred rozhodnutím Európskej komisie resp. Protimonopolného úradu  a tým predíde možným komplikáciám.

Autorka: Mgr. Alexandra Pechová