7. Liptovsko-oravské lekárnické dni

Lekárnici diskutovali nielen o farmakoterapii obličiek, ale aj o zachovaní slobodného lekárnictva na Slovensku.

Počas uplynulého víkendu Slovenská lekárnická komora, Regionálna lekárnická komora Žilina, Miestna lekárnická komora Liptovský Mikuláš, Miestna lekárnická komora Dolný Kubín, Slovenská farmaceutická spoločnosť, Spolok farmaceutov Martin a generálny reklamný partner podujatia UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zorganizovali už 7. Liptovsko-oravské lekárnické dni v Demänovskej doline, kde sa stretlo vyše 200 slovenských lekárnikov, aby sa venovali problematike ochorení obličiek a ich farmakoterapie. Súčasťou dvojdňového stretnutia lekárnikov boli dva odborné workshopy zamerané na správnu prípravu liečiv a biochemické merania.

Ústrednou témou tohto ročníka Liptovsko-oravských lekárnických dní boli Obličky a farmakoterapia. V prvých blokoch prednášok lekárnici spoznali obličky cez pohľad klinického biochemika a podrobne sa zoznámili novinkami v oblasti farmakoterapie obličiek vrátane dialýzy, farmakoterapie kombinovaných ochorení v spojení s ochorením obličiek či ich transplantácie.

V priebehu prvého dňa Martin Pafčo (UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť) vystúpil s prednáškou na priblíženie projektu Lekárne lekárnikom. Jeho hlavnou úlohou je udržanie slobodného a nezávislého výkonu povolania lekárnika. V čase kedy narastá počet farmaceutov ako zamestnancov, odborných zástupcov zdravotnícky neodborných majiteľov, práve zachovanie vlastníctva lekárni rukách farmaceutov je v prospech slovenského pacienta. Unipharma sprostredkuje predaj resp. nákup lekárne, poskytne právne poradenstvo, ale hlavne prefinancuje celý obchod za férových podmienok. Celý projekt, ale aj ostatné aktivity lekárnickej distribúcie sú týmto v súlade s Chartou Európskej lekárne. „Lekárnik má byť majiteľom lekárne, aby sa zabránilo tým záujmom, zasahujúcim do výdaja liekov, ktoré nie je spojené s verejným zdravím.“

Druhý prednáškový deň  zahájil Andrej Kuklovský, riaditeľ Plus Lekáreň prezentáciou o stratégií, víziách a cieľoch družstva nezávislých lekárnikov. Nielen aktivita lekárnickej distribúcie je kľúčová pre zachovanie slobodného výkonu lekárenstva ako stavovskej odbornej profesie podieľajúcej sa na zachovaní verejného zdravia. Nevyhnutá je aktivita samotných lekárnikov. V jednote je sila a družstvo Plus Lekáreň má dnes významnú pozíciu na farmaceutickom trhu. Táto silná pozícia je nástrojom k obchodným vyjednávaniam s výrobcami liekov. Prínosom je následne ekonomická stabilita a prosperita združených lekárnikov.

Podujatie vyvrcholilo panelovou diskusiou v závere podujatia, kde živo diskutovali zástupcovia zo Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR, Slovenskej lekárnickej komory, Odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Žilina, FaF UK Bratislava, družstva PLUS Lekáreň a Družstva lekární či nezávislosť lekárnika je už minulosťou, alebo má svoje oprávnené miesto aj v budúcnosti.